Na 53. sesji Rady Miejskiej przegłosowano uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe. Dzięki niej do osób mogących jeździć komunikacją miejską za darmo dołączą uczniowie i młodzież ucząca się do 21. roku życia oraz osoby represjonowane politycznie. Zyskają także uczniowie szkół policealnych, ale nie studenci. 

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej poza głosowaniem za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego miasta za 2017 rok dokonano także zmian w ustawodawstwie w komunikacji miejskiej. Dotychczas z darmowych przejazdów pojazdami MPK korzystać mogły m.in. rodziny wielodzietne z ponad trojgiem dzieci, emeryci czy osoby o znacznym poziomie niepełnosprawności.

Zgodnie z najnowszą uchwałą, którą posłowie przyjęli jednogłośnie, do tej grupy zostaną dołączeni:

  • Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – nie dłużej niż do 21. roku życia.
  • Osoby, które pracowały od 1956 w politycznych organizacjach będących nielegalnymi w świetle prawa obowiązującego do kwietnia 1989 roku.
  • Ofiary represji politycznej w czasach władzy komunistycznej, które z jej powodu nie mogły pracować do 1989.

Dodatkowo, zniżkę 50% uzyskają uczniowie szkół policealnych (np. Cosinus, Żak), którzy nie przekroczyli 24. roku życia. Jak mówią urzędnicy: Projekt ma na celu promowanie miejskiej komunikacji zbiorowej […] co przyniesie również
długofalowe skutki, w postaci kształtowania się pozytywnych przyzwyczajeń młodych
osób do poruszania się po mieście transportem publicznym. 

Uchwała wchodzi w życie 1 września 2018 roku.


Autor: Michał Mielnik
Zdjęcia: Klaudia Keil