IX symfonia Ludwiga van Beethovena jest bez wątpienia jednym z najwspanialszych dzieł muzycznych w historii europejskiej kultury współczesnej. 195 lat temu wirtuoz, należący do grona tzw. klasyków wiedeńskich, skomponował utwór, który do dziś wprawia w podziw znawców kultury romantycznej oraz miłośników muzyki poważnej.

Ludwig van Beethoven był niesłychanie utalentowanym kompozytorem. Urodził się w Bonn, jednak już w okresie swojej młodości przeniósł się do Wiednia, gdzie zyskał reputację pianisty wirtuoza. W 1802 roku zaczął stopniowo tracić słuch, jednak nie zniechęciło go to do dalszego tworzenia. W historii kultury europejskiej stanowi on postać centralną dla okresu pogranicza klasycyzmu i romantyzmu. Twórczość Beethovena wytyczyła ścieżkę rozwoju muzyki na cały XIX wiek. Jednym z najsłynniejszych dzieł niemieckiego wizjonera jest IX Symfonia d-moll op.125, która swoją premierę miała 7 maja 1824 roku.

IX symfonia Beethovena jest ostatnim ukończonym dziełem tego kompozytora i stanowi jedno z najwybitniejszych dzieł muzyki poważnej. Utwór ten został dedykowany królowi pruskiemu – Fryderykowi Wilhelmowi III. Symfonia po raz pierwszy została wykonana publicznie w Wiedniu 1824 roku. Jej premiera spotkała się z ogromnym zachwytem ze strony publiczności. Pomimo ogromnego sukcesu, na dzieło spadła także fala krytyki ówczesnego świata muzycznego. Bardzo krytycznie przyjmowane były także premiery w kolejnych krajach na świecie. Dopiero przyszłe pokolenie słuchaczy doceniło kunszt i talent Beethovena, w pełni uznając jego przełomową rolę w kulturze współczesnej.

W finale symfonii kompozytor umieścił kantatę do słów wiersza Oda do radości Friedricha von Schillera. Aranżację fragmentu finału przyjęto jako hymn Rady Europy, a w 1986 przyjęła ją jako swój hymn Unia Europejska.

IX Symfonia d-moll op.125 w wykonaniu London Symphony Orchestra pod batutą Josefa Kripsa


Autor: Michał Krawczyk
Zdjęcie: Khan Academy