Ponad 1000 kilometrów długości ma mieć Odrzańska Trasa Rowerowa poprowadzona wzdłuż brzegu rzeki. Połączy ona polsko-czeską granicę z wybrzeżem Bałtyku.

Blue Velo, bo tak nazywa się projekt, to wspólna inicjatywa pięciu województw, przez które przepływa rzeka. Zakłada ona połączenie istniejących już tras poprzez dołączenie nowych odcinków przebiegających bezpośrednio przy brzegu. W województwie dolnośląskim jest to ponad 400 kilometrów na terenie 25 gmin. Co ważne, trasa ma znajdować się po obu stronach rzek. Wstępne koszty na Dolnym Śląsku są szacowane na 70 milionów złotych.

Skąd zostaną wzięte pieniądze? Marszałek Cezary Przybylski odpowiada: Mogą być różne formy finansowania. Dopuszczamy udział prywatnych inwestorów, którzy chcieliby przy tej okazji wybudować drogę. W ramach inicjatywy zostaną też połączone dotychczasowe odcinki: Nie wykluczamy, że do tej trasy rowerowej mogą być zakwalifikowane odcinki biegnące po lasach lub istniejące drogi obsługi rolnej lub słabo uczęszczane drogi gminne. Poziom zaawansowania prac jest różny w zależności od województwa. Na Dolnym Śląsku przygotowano już pełną dokumentację, która pozwoli gminom stworzyć projekty zgodne z planem zagospodarowania terenu oraz wytycznymi dla Euro Velo. W planach przewidziano bowiem, by droga łączyła się z podobnymi w Niemczech i Czechach, tworząc podwaliny pod europejską trasę rowerową.

Czas wykonania projektu zależy w głównej mierze od obecności funduszy, przy czym jest to kwestia kilku najbliższych lat jak mówił Jerzy Michalak. Na Metropolitarnym Forum Rowerowym 20 kwietnia o godzinie 9 marszałkowie województw podpiszą list intencyjny. Będzie to także otwarcie Dolnośląskiego Festiwalu Rowerowego.


Autor: Michał Mielnik
Zdjęcia: Klaudia Keil