Misją Centrum NEUROMED jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej opieki medycznej w zakresie kompleksowej diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, profilaktyki oraz promowania zachowań prozdrowotnych w dziedzinie neurologii, zdrowia psychicznego i uzależnień. W wypełnianiu tej misji niewątpliwie pomóc mogą otwarte po modernizacji nowe, specjalistyczne poradnie ambulatoryjne dla dzieci.

Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED to ośrodek udzielający pomocy dzieciom, młodzieży, dorosłym oraz ich rodzinom. Przebudowa i rozbudowa budynku oraz zakup sprzętu diagnostycznego dla poradni specjalistycznych umożliwić ma jeszcze lepsze niesienie pomocy pacjentom zmagającym się m.in. z problemami psychiatrycznymi, neurologicznymi czy psychologicznymi.

Modernizacja objęła blisko 700 m2. Polegała m.in. na dobudowie kondygnacji w istniejącym budynku, budowie nowej klatki schodowej zewnętrznej, rozbudowie rejestracji i wymianie windy. Założeniem projektu było zorganizowanie kompleksowej opieki dla małych pacjentów z dysfunkcją neurorozwojową, od wczesnej diagnozy po rehabilitację, terapię neurologopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną. Jednym z głównych aspektów było również zastąpienie leczenia stacjonarnego/szpitalnego leczeniem ambulatoryjnym/dziennym zarówno na etapie diagnostyki, jak i leczenia.

Ze środków unijnych zakupione zostały sprzęty do wykonywania takich badań, jak EEG, przeprowadzanego we śnie, EMG, które do tej pory wykonywane było w na zlecenie w innych ośrodkach, czy USG przezciemiączkowego. Poza tym możliwe było również zakupienie wyposażenia sal do terapii sensorycznej oraz rehabilitacji wczesnej, włącznie z hydroterapią. Wśród zakupionego sprzętu znalazła się również „kabina ciszy”, która pomaga obiektywnie ocenić możliwości słuchu. Dzięki inwestycji znacznie poprawić ma się również jakość i komfort udzielanych świadczeń zdrowotnych. W każdym pomieszczeniu znalazł się przewijak dla niemowląt, na korytarzach są kąciki zabawowe oraz pokój karmienia dla niemowląt.

– Dzięki tej rozbudowie, skorzystaniu również ze środków unijnych, byliśmy w stanie dobudować piętro przeznaczone dla dzieci o wczesnej diagnostyce zaburzeń rozwoju. Skorzystają z niego głównie dzieci, które są w jakiś sposób predysponowane do tego typu zaburzeń – wcześniaki oraz dzieci urodzone z urazami okołoporodowymi, czyli takie, które gdyby nie zostały objęte wczesną rehabilitacją i leczeniem, byłyby niepełnosprawne. To jest bardzo ważny element, ponieważ mózg dziecka jest szalenie plastyczny i czym wcześniej rozpoczniemy rehabilitację, tym lepsze efekty są na przyszłość – mówi Halina Flisiak-Antonijczuk, dyrektor NEUROMED-u.

Oddanie do użytku wyremontowanej części budynku to nie koniec zmian w Centrum. Planowany jest również dalszy remont starszej części, która dedykowana będzie do działań edukacyjnych. Zgodnie z ustawą bowiem, wszystkie dzieci, które są objęte leczeniem i terapią psychiatrii dzieci i młodzieży, muszą mieć zapewnione wypełnienie obowiązku edukacyjnego.

Mamy tu wszystkie oddziały klasowe, włącznie z liceum ogólnokształcącym, które przeniesione jest obecnie na ulicę Borowską. Po kapitalnym remoncie wróci ono do naszej siedziby. Daje to większą możliwość przyjęcia pacjentów na oddział odwykowy. Jest to bowiem oddział przeznaczony na działania terapeutyczne dla dzieci uzależnionych nie tylko od środków psychoaktywnych czy alkoholu, ale również od behawioralnych uzależnień, czyli uzależnienia do komputera czy hazardu. To jest też potrzebny element terapii – mówi Halina Flisiak-Antonijczuk. – Poza tym ta terapia obejmuje również pacjentów z rodzin z problemem uzależnienia, żeby nie powielali w swoim dorosłym życiu zachowań czy funkcjonowania ich rodziców.


Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED przyjmuje rocznie około 7500 osób. Dziennie przeprowadzanych jest od 220 do 250 terapii. Po modernizacji liczba przyjmowanych pacjentów będzie mogła wzrosnąć.

– Ta akurat inwestycja kosztowała nas 4,5 miliona, bo to nie tylko prace budowlane, ale również zakup sprzętu potrzebnego do diagnostyki tych najmłodszych pacjentów. Warto wspomnieć o tym, że jest to kolejny etap modernizacji tego akurat miejsca. Przed nami jeszcze jeden, który szacujemy na 5 milionów złotych. W międzyczasie oddaliśmy nowe przestrzenie przy ulicy Borowskiej, gdzie zostało przeniesione liceum – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Cały czas staramy się dokładać z roku na rok kolejne elementy, bo warto pamiętać, że jest to taki ośrodek referencyjnie ważny nie tylko dla mieszkańców Wrocławia, ale również dla mieszkańców całego regionu.

 

W dobudowanej części znajdują się obecnie poradnie specjalistyczne ze specjalistycznym sprzętem diagnostycznym:
1. Poradnia neurologiczna dla dzieci
2. Poradnia neurologiczna dla dorosłych
3. Poradnia foniatryczna i audiologiczna
4. Poradnia otolaryngologiczna
5. Gabinety logopedyczne i neurologopedyczne
6. Poradnia wad postawy
7.Pracownie diagnostyczne: Elektroencelofalografii – EEG, Ultrasonografii – USG, Elektromiografii – EMG oraz sprzęt do diagnozy otolaryngologicznej i foniatrycznej.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Hubert Szczypek