Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i prezydent Academia Europaea prof. Sierd Cloetingh podpisali porozumienie o kontynuowaniu funkcjonowania we Wrocławiu Centrum Wiedzy Academia Europaea (Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub) na lata 2019-2020.

Academia Europaea to istniejąca od 30 lat, paneuropejska naukowa instytucja pozarządowa. Jest największą tego typu organizacją w Europie. Celem jej działania jest dążenie do rozpowszechnia wiedzy, nauki oraz badań. Skupia ona naukowców oraz stypendystów – głównie z Europy, ale także z innych regionów świata. Gromadzi ponad 4 tysiące członków, w tym 72 laureatów Nagrody Nobla z różnych dyscyplin naukowych. Academia Europaea łączy wiodących badaczy z takich dziedzin jak: nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne, biologiczne, matematyczne i fizyczne. Wydaje także prestiżowy periodyk „European Review”. Główną siedzibą Akademii jest Londyn.

Wrocław tuż po Londynie

Centrum Wiedzy Academia Europaea (Academia Europaea Wrocław Knowledge Hub) funkcjonuje od grudnia 2011 roku. Od tego czasu aktywnie organizuje we Wrocławiu wydarzenia o charakterze naukowym i akademickim. Przyczynia się również do promocji i rozwoju europejskiej współpracy międzynarodowej na polu naukowym. Głównym założeniem funkcjonowania Centrum Wiedzy Academia Europaea jest promowanie nauki oraz Wrocławia jako międzynarodowego ośrodka naukowego. Wrocławski oddział Akademii umożliwia wymianę wiedzy pomiędzy badaczami, a także integruje środowisko naukowe. Jednocześnie współpracuje z lokalnymi instytucjami naukowymi, współorganizując seminaria, warsztaty oraz wykłady. Siedziba we Wrocławiu była pierwszym biurem, które powstało poza Londynem. Działalność Centrum Wiedzy Academia Europaea ma wpływ na rozwój gospodarczy i tworzenie nowych miejsc pracy. Sprzyja również rozwojowi społecznemu, kulturalnemu i europejskiej współpracy naukowej.

Obok Wrocławia, centra wiedzy Akademii są zlokalizowane w Cardiff, Barcelonie oraz Bergen i działają we wsparciu Centrum Informacji w austriackim Graz.

Kolejne lata współpracy

Podpisaniu przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i prezydenta Academia Europaea prof. Sierda Cloetingha dokumentów o kontynuowaniu współpracy, towarzyszyło spotkanie Polskich Członków Academia Europaea i reprezentantów lokalnych instytucji naukowych.  Przedstawione zostały na nim dotychczasowe działania Akademii. Wyznaczono również plany na kolejne lata funkcjonowania oddziału. Spotkanie było także okazją do dyskusji nad tym, jak jeszcze efektywniej wykorzystywać potencjał Akademii na gruncie polskim i lokalnym.

Centrum Wiedzy Academia Europaea


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: mat. prasowe