Uprzejmie donosimy, że nakładem wydawnictwa Libron ukazał się kolejny tom po-konferencyjny pt. „Badanie i projektowanie komunikacji 6”. Tym razem jest to szczególny tom, gdyż dedykowany naszemu przyjacielowi dr. Markowi Graszewiczowi z okazji jego odejścia. Na emeryturę. Znając Marka, nie przeszkodzi mu ono jednak w dalszej pracy dydaktycznej. Dalej będzie tłumaczył młodzieży, że w każdym wypadku warto lub nawet trzeba, jej pozostawiając wybranie sobie stosownego orzeczenia. Tom ten niech będzie formą podziękowania za nasze wspólne spotkania, dyskusje, spory, projekty i debaty. Odbywały się one nie tyle w kulturalnej, ile we właściwej atmosferze i w takichże miejscach. Jest ich sporo, miejmy nadzieję, że tyle samo jeszcze dojdzie. Zaś generalnie – dziękujemy za tę znajomość. 

– Redaktorzy, przyjaciele.

Informacje wydawnicze