Słynne powiedzenie Mikołaja Reja: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają” podkreśla, jak ważna jest ojczysta mowa. Przez wieki słowa zmieniały swoje znaczenie. Określenia, których używamy na co dzień nie zawsze były przypisane tym samym przedmiotom lub osobom. Język ewoluował.

Z biegiem czasu wszystko ulega przekształceniu: budynki, moda, zachowania społeczne i słownictwo. Człowiek poddaje się konkretnym nurtom i razem z nimi płynie w przyszłość. Najstarsze polskie zdanie wypowiedziane przez chłopa Brukałę do swojej żony brzmi: „Daj, ać ja pobruszę, a ty pocziwaj” co oznacza „Daj, teraz ja pomielę, a ty odpocznij.” Zwrot pojawił się w dolnośląskiej „Księdze henrykowskiej” i stanowił zalążek polskiej mowy. Dzisiaj brzmi to dla większości jak niezrozumiały żargon. Język uległ wielu zmianom i przez wieki kształtowany był przez jego użytkowników. Niektóre ze słów współczesnych nabrały całkiem nowego znaczenia i okazuje się, że przeszły „księżyc” to nie to samo co ten teraźniejszy. Poniżej lista kilku najbardziej zaskakujących przemian językowych:

1. księżyc                                          
kiedyś: syn księcia
teraz: naturalny satelita Ziemi

2. impreza
kiedyś: wyprawa wojenna
teraz: spotkanie towarzyskie z grupą znajomych

3. frajer
kiedyś: kawaler
teraz: niegrzeczne określenie naiwnej osoby

4. oprawca
kiedyś: opiekun prawny
teraz: ten, kto torturuje kogoś lub morduje z czyjegoś polecenia

5. bydło
kiedyś: byt, dobrobyt
teraz: krowy, woły, cielęta

6. nierząd
kiedyś: brak rządu
teraz: prostytucja

7. prezerwatywa
kiedyś: ochrona
teraz: środek antykoncepcyjny dla mężczyzn

8. wyraz
kiedyś: rzeźba, posąg
teraz: słowo

9. bezcenny
kiedyś: nic nie wart
teraz: drogocenny, kosztowny

10. ciekawy
kiedyś: szybko biegający
teraz: interesujący

11. flejtuch
kiedyś: opatrunek do tamowania krwi
teraz: człowiek niechlujny

12. bolączka
kiedyś: miejsce bolesne
teraz: zmartwienie


Autor: Adrianna Świątkowska