Lata okupacji w Polsce stanowią jeden z najtragiczniejszych okresów w historii naszego kraju. Czas ten obrósł w wiele podniosłych wydarzeń i krzywdzących mitów, o których opowiada wystawa „Sprawcy czy ofiary”.

Projekt, który mogą oglądać podróżujący na Dworcu Głównym PKP, kreśli w krótkich rozdziałach dzieje Polaków w czasie II wojny światowej. W 11 tematach możemy przyjrzeć się losom polskiego ruchu oporu i dowiedzieć się o bohaterskich czynach naszych rodaków.

Jedną z głównym postaci opisywanych w wystawie jest rotmistrz Witold Pilecki, który dobrowolnie udał się do Auschwitz, by napisać raport dotyczący sytuacji Żydów w obozie oraz zorganizować struktury ruchu oporu.

Ekspozycja podejmuje trudny temat ratowania Żydów przez Polaków w latach okupacji. Nie skupia się ona na donosicielstwie, obojętności czy szmalcownikach, prezentując pozytywny obraz moralności polskiej. Dowiadujemy się o karach, jakie wymierzały niemieckie władze za wszelką pomoc niesioną Żydom. Za przykład autorzy z fundacji „Historia Wyklęta” obrali rodzinę Ulmów, zamordowaną po złożeniu donosu.

Celem wystawy jest obrona dobrego imienia Polski przez ukazanie wybranych fragmentów z historii Brygady Wileńskiej, Batalionu „Zośka”, polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz polskich dyplomatów ratujących prześladowanych przez dostarczanie fałszywych dokumentów. Całość jest zaprezentowana w języku polskim, angielskim, niemieckim oraz hebrajskim.

Ekspozycja będzie także prezentowana w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Izraelu.


Autor: Wojciech Kosek
Zdjęcia: Wojciech Kosek