Uniwersytet Wrocławski zaprasza wszystkich nowo przyjętych studentów na uroczystość immatrykulacji, czyli przyjęcia w poczet studentów uczelni. Obecność jest obowiązkowa.

Immatrykulacja odbędzie się osobno dla wszystkich wydziałów w różnych dniach i godzinach. Harmonogram uroczystości poniżej.

Wydział Filologiczny

I tura – 26 września godz. 8.45-10.00, Oratorium Marianum

filologia angielska, filologia francuska, filologia hiszpańska, italianistyka, filologia germańska

II tura – 26 września, godz. 12.00-13.15, Oratorium Marianum

dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja wizerunkowa, filologia rosyjska, filologia czeska, filologia serbska i chorwacka, filologia ukraińska, filologia ukraińska z językiem angielskim, filologia klasyczna, filologia klasyczna i kultura śródziemnomorska, filologia indyjska i kultura Indii, filologia dalekowschodnia

III tura – 26 września, godz. 13.45-15.00, Oratorium Marianum

Niderlandystyka, filologia polska, kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo, judaistyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe

30 października, godz. 15.00, Oratorium Marianum

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych

Wydział Nauk Biologicznych, MSOŚ

27 września, godz. 10.00, Oratorium Marianum – wszystkie kierunki

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

I tura – 27 września, godz. 12.00, Oratorium Marianum

Geografia, gospodarka przestrzenna

II tura – 27 września, godz. 13.00, Oratorium Marianum

Geologia, inżynieria geologiczna, turystyka

Wydział Fizyki i Astronomii

27 września, godz. 14.30, Oratorium Marianum – wszystkie kierunki

Wydział Nauk Społecznych

28 września, godz. 8.30, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3, aula A – wszystkie kierunki

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

I tura – 29 września, godz. 9.00, Oratorium Marianum

archeologia,etnologia, muzykologia, psychologia, historia

II tura – 29 września, godz. 11.00, Oratorium Marianum

kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika specjalna

III tura – 29 września, godz. 13.00, Oratorium Marianum

dziedzictwo kultury materialnej, historia sztuki, militarioznawstwo

Wydział Chemii

2 października, godz. 10.00, Wydział Chemii, ul. Joliot-Curie 14, audytorium IICD – wszystkie kierunki

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomi

I tura – 2 października, godz. 8.30, WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D, sala 1D

prawo

II tura – 2 października, godz. 10.30, WPAE, ul. Uniwersytecka 7-10, budynek D, sala 3D

administracja, ekonomia

Wydział Matematyki

2 października, godz. 9.00, Instytut Informatyki, ul. Joliot-Curie 15, sala 25 – wszystkie kierunki

Wydział Biotechnologii

2 października, godz. 10.00, Oratorium Marianum – wszystkie kierunki


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcie: Instagram