Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności Monika Kozłowska – Święconek przedstawili wyniki Kompleksowych Badań Ruchu, które trwały od marca do października ubiegłego roku.

Kompleksowe Badania Ruchu miały na celu przede wszystkim zebranie informacji o podróżach po Wrocławiu i okolicach. Jedną z najważniejszych części badań były ankiety w gospodarstwach domowych. W sumie przepytano 11950 osób z Wrocławia i jego okolic. Dodatkowo przeprowadzono także krótkie ankiety uzupełniające. Ankieterów można było spotkać na stacjach i dworcach, w centrach handlowych, uczelniach i innych miejscach publicznych oraz w wybranych pojazdach komunikacji zbiorowej, gdzie przepytano w sumie 13423 osoby. Dodatkową ankietę można było także wypełnić w internecie. Mieszkańcy Wrocławia i gmin sąsiednich byli pytani o to skąd-dokąd, w jakim celu i jak podróżują. Dodatkowo ankieterzy pytali mieszkańców o ich dotychczasowe doświadczenia w poruszaniu się po mieście różnymi środkami transportu oraz o opinię na temat transportu we Wrocławiu i okolicach. Dane o podróżach dostarczyła również aplikacja mobilna, która za zgodą jej użytkownika monitorowała jego codzienne podróże. Prowadzono także automatyczne pomiary liczby samochodów, pieszych i rowerzystów w wytypowanych miejscach. Ankieterzy liczyli również pasażerów komunikacji zbiorowej w tramwajach, autobusach i pociągach oraz na stacjach i dworcach.

Nowością w badaniu KBR2018 była analiza przemieszczeń kart SIM tzw. BIG DATA. W pełni anonimowe dane liczbowe pozwoliły ustalić, jaki obszar aglomeracji powinien zostać przebadany, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. W efekcie badaniem objęto Wrocław i 21 gmin.

– W projekcie Kompleksowych Badań Ruchu oprócz koncentracji na Wrocławiu, badane były także zachowania transportowe mieszkańców 21 gmin sąsiednich. Dzięki analizie większego obszaru możemy zaobserwować nie tylko podróże po mieście, ale również codzienne podróże wrocławian i naszych sąsiadów. Wszystkie zebrane informacje posłużą do rozwijania systemu transportowego i przestrzennego naszego miasta – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

W stosunku do pierwszych Kompleksowych Badań Ruchu z roku 2010/11 liczba samochodów, wjeżdżających do Wrocławia, zwiększyła się o 25 % i wynosi 238 tys. pojazdów. Jest to spowodowane wybudowaniem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Najbardziej obciążonymi w godzinach szczytu miejscami w centrum Wrocławia okazały się: plac Jana Pawła II, plac Powstańców Śląskich i plac Grunwaldzki. Najbardziej uczęszczaną przez pieszych jest ulica Oławska. Z badań wynika też, że wrocławianie posiadają mniej samochodów i więcej rowerów niż w roku 2010. Natomiast mieszkańcy okolic miasta mają dwa razy więcej aut niż wrocławianie.

W stosunku do badań z 2010 roku liczba osób poruszających się pieszo wzrosła z 19 do 24% (wynik 25 % uznaje się za wskaźnik wysokiej jakości życia w danym mieście). 42 % osób, czyli o 1 % mniej niż w KBR 2010/11, wybiera samochód. 28% podróżnych porusza się za pomocą komunikacji miejskiej, a 6 % za pomocą rowerów.

– Z analiz modal split innych miast, szczególnie tych z Europy Zachodniej, które są w procesie kształtowania zrównoważonej mobilności, wynika, że zmiana tendencji w podróżowaniu następuje w kilku krokach. Zwykle w pierwszym kroku zwiększa się udział podróży rowerowych – z odpływem z komunikacji zbiorowej, a dopiero później z użytkowników aut do komunikacji zbiorowej. Jesteśmy zatem w środku tego cyklu – widać pozytywną zmianę. Teraz należy skoncentrować się na komunikacji zbiorowej, a ruch pieszy i rowerowy rozwijać co najmniej tak dynamicznie, jak dotychczas – dodaje Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności.

Do 2020 roku ma powstać 5 nowych przystanków kolejowych. Będą one połączone z komunikacją miejską. Miasto ma też wzbogacić się o 1000 miejsc parkingowych. Wkrótce mają zakończyć się prace nad trasą tramwajową na ulicy Hubskiej. W planach jest też budowa linii autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór. Zmianie ma też ulec częstotliwość kursowania autobusów na niektórych osiedlach.


Autor: Hubert Szczypek
Zdjęcie: Hubert Szczypek