Nowy system informatyczny w Dolnośląskim Centrum Onkologicznym ma ułatwić komunikację między lekarzami a pacjentami. Koszt realizacji to 2,6 mln, z czego 85% jest dofinansowany ze środków unijnych.

Poprawa jakości obsługi pacjentów, lepsza ochrona danych, a także zmniejszenie kosztów funkcjonowania szpitala – takie będą efekty wdrożenia nowego systemu informatycznego w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Dostępne będą e-usługi m.in.: e-rejestracja, e-dokumentacja, e-korespondencja (korespondencja lekarza i pacjenta drogą elektroniczną), e-ankiety, e-wywiad lekarski (zamiast wypełniania ankiet, będzie dłuższy czas na rozmowę z lekarzem o chorobie), e-zgody, e-powiadomienia dla pacjenta (np. w sytuacji zmiany terminu), e-skrining (możliwość zgłoszenia się na badania skriningowe/przesiewowe) oraz także e-przewodnik onkologiczny(informacje o postępowaniu w trakcie choroby).

− System na pewno poprawi jakość obsługi pacjenta. Dodatkowo, dzięki jego wdrożeniu zmniejszymy koszty funkcjonowania szpitala, poprawimy dostępność danych medycznych i jednocześnie zwiększymy bezpieczeństwo przekazywanych informacji – przekonuje Adam Maciejczyk, dyrektor DCO we Wrocławiu.

To kolejna inwestycja samorządu województwa skierowana na poprawę jakości opieki onkologicznej w regionie. Odbiorcami projektu będą głównie pacjenci, ale także ich rodziny i opiekunowie oraz personel medyczny.

– Każdy podchodzi inaczej do historii swojej choroby, komunikacja czasami jest utrudniona ze względu na stan pacjenta, teraz cała historia choroby będzie łatwiej dostępna – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego. – Na Dolnym Śląsku staramy się wyznaczać nowe standardy. Dolnośląskie Centrum Onkologii zostało niedawno jednym z liderów pilotażowego projektu Systemu Krajowej Sieci Onkologicznej. Zwiększanie wykorzystania technologii informacyjnych w opiece zdrowotnej to jeden z wyznaczników jej jakości – dodaje.

System będzie działał głównie w obrębach DCO, jednak współpraca z innymi szpitalami jest możliwa, jeśli w życie wejdą projekty ministerialne, które przewidują połączenie wszystkich danych w różnych zakresach. Do DCO trafiają wszystkie dane dotyczące całej historii pacjenta.

– Czasami gubimy jakieś dokumenty, zdarza się też, że pacjent przynosi ogromną teczkę nieuporządkowanych badań, a to zajmuje czas. E-dokumentacja umożliwi szybsze i łatwiejsze znalezienie tego, czego potrzebujemy – mówi Adam Maciejczyk.

Wdrożenie i integracja systemu umożliwi 24-godzinny dostęp do dokumentacji medycznych przez 7 dni w tygodniu. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na czerwiec 2020 roku.


Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcia: mat. prasowe, Adrianna Machalica