Podróż do Bielawy stanie się szybsza i łatwiejsza dzięki przywróceniu ruchu kolejowego na linię Dzierżoniów – Bielawa. Tym samym już za rok relacje z Wrocławia i Legnicy zostaną przedłużone aż do Bielawy.

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyjął od PKP SA. linię kolejową nr 341 Bielawa Zachodnia – Dzierżoniów. Dzięki temu możliwe będzie przedłużenie tras z Wrocławia i Legnicy aż do Bielawy Zachodniej. Planowo pociągi powinny jeździć tam już za rok, a przejazd ze stolicy Dolnego Śląska do Bielawy ma zająć nieco ponad godzinę. Wcześniej jednak potrzebna jest rewitalizacja, która kosztować będzie około 15 mln złotych.

– Przekazanie linii to nie tylko przykład owocnej współpracy pomiędzy PKP SA a samorządem, ale przede wszystkim dowód nowego podejścia do transportu kolejowego. Odwracamy wieloletni trend, w myśl którego kolej w Polsce zwijano i zapominano o jej znaczeniu w skali całego kraju, jak i dla rozwoju poszczególnych regionów – mówi Krzysztof Golubiewski, członek zarządu PKP SA.

To jednak nie koniec planów dolnośląskiego samorządu. Zamierza on przejąć kolejne 21 odcinków, których łączna długość wynosi ponad 400 kilometrów. Nowe trasy zapewnią dojazd do miejsc szczególnie atrakcyjnych dla turystów, np. do Karkonoskiego Parku Narodowego czy Świeradowa Zdroju. Pozwolą także studentom z Dolnego Śląska na szybszy powrót do domu.

– Nieużytkowane dotychczas linie otrzymają drugie życie i w znaczący sposób wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców województwa dolnośląskiego. Przywracając ruch na liniach lokalnych i likwidując „białe plamy” na mapie transportowej kraju, wpisujemy się w rządowy program Kolej Plus i aktywnie wspieramy działania na rzecz zrównoważonego rozwoju – dodaje.


Autor: Marta Ziółkowska
Zdjęcie: Instragram