Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych szuka kreatywnych młodych ludzi z całej Polski. Tegoroczna edycja konkursu Łódź Miastem Talentów odbywa się pod hasłem „Wolność moja i twoja”. Zgłoszenia w trzech kategoriach: Dziennikarskiej, Fotograficzno-filmowej oraz OFF przyjmowane są do końca marca. Nagroda główna to 1 500 złotych.

Celem konkursu Łódź Miastem Talentów 2019 jest wspieranie poszukujących, twórczych młodych talentów.  Osób, które   poprzez   autorskie i kreatywne działania  w szczególności o charakterze artystycznym chcą zamanifestować emocje dotyczące pojęcia wolności własnej, ale też wolności drugiego człowieka.

Konkurs opiera się na realizacji projektu w jednej z trzech kategorii konkursowych:  Dziennikarskiej,  Fotograficzno-filmowej i OFF. Uczestnicy przedstawiają sam pomysł na projekt lub koncept we wczesnej fazie realizacji, który następnie będzie rozwijany w czasie warsztatów konkursowych i na koniec zaprezentowany przed Jury.

Kategoria  dziennikarska

Pomysł  na  projekt  o  charakterze  dziennikarskim;  może być to np. felieton, reportaż radiowy, artykuł, wywiad lub zupełnie inna,  nowatorska forma   –   dziennikarstwo   w   obecnych   czasach   wymyka   się   czystej   definicji,  przechodząc  transformację.  Formy  dziennikarskie  to  dziś  nie  tylko  artykuły  w  prasie czy  materiały  telewizyjne  i  radiowe,  ale  też  dziennikarstwo  internetowe  (np.  blogi, portale tematyczne, kanały streamingowe, media społecznościowe itp.).

Kategoria fotograficzno-filmowa

Pomysł  na  formę  filmową,  cykl  zdjęć  lub  inne prace  bazujące  na  technikach  fotograficznych.  Należy  zwrócić  uwagę  na  wiele możliwości  w  sposobie  przekazywania  treści,  jakie  oferuje  film  (np.  film żywego planu, animacja, film dokumentalny, inne gatunki filmowe) oraz fotografia (fotografia analogowa, otworkowa, cyfrowa, artystyczna itp.).

Kategoria  OFF

Kategoria otwarta dla wszystkich, którzy  mają  pomysły  artystyczne związane   z   hasłem Konkursu, wykraczające poza dwie pozostałe kategorie. Organizatorzy nie narzucają   techniki   ani   formy   zgłaszanych pomysłów w tej kategorii,  jednak  szczególnie wysoko  oceniana będzie kreatywność, odbieganie od utartych schematów oraz rozwiązania nieoczywiste i niestandardowe. Dopuszczalne są wszelkie  formy  ekspresji,  np.  monolog  sceniczny, etiuda teatralna, forma  muzyczna, happening, performens, rękodzieło, instalacja plastyczna itp.

Zgłaszać się można indywidualnie, w duetach lub zespołowo. Wystarczy mieć  ukończone 16  lat i zamieszkiwać na terenie  Polski. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2019r. do  godz.  23:59. Rozstrzygnięcie nastąpi podczas Gali Finałowej 8 czerwca 2019r.

Dla laureatów każdej kategorii przewidziane są nagrody pieniężne: pierwsze miejsce – 1 500 zł, drugie miejsce – 1 000 zł,  trzecie miejsce – 500 zł. Mogą zostać przyznane również nagrody dodatkowe ufundowane przez sponsorów, partnerów i organizatora konkursu.

Oprócz  nagród  pieniężnych  zostaną  przyznane także nagrody  dodatkowe, zależne  od  rodzaju  rozwijanych  projektów. Będą  to na przykład: publikacja na łamach łódzkich mediów (prasa, radio), pokaz filmu w telewizji, wystawa fotografii   i/lub   projektu   w   jednej   z   łódzkich   galerii   czy   ekwiwalent   dostosowany  do rodzaju projektu.

Łódź Miastem Talentów, 2019, konkurs, banner

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie organizatora, na stronie internetowej konkursu lub na stronie wydarzenia.


Autor: Karolina Stachera
Grafiki: oficjalna strona konkursu Łódź Miastem Talentów