W czwartek najważniejsi ludzie regionu zebrali się, by debatować na ważne, wojewódzkie tematy. Rozmawiali o ingerencji rządu w sprawy lokalne, kontaktach samorządu z mieszkańcami oraz o nowych inwestycjach rowerowych. We Wrocławskim Centrum Kongresowym pojawił się między innymi Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz prezydenci dolnośląskich miast. 

Pierwszy z trzech paneli dyskusyjnych, „Ile polityki w samorządzie?” poprzedziło wystąpienie Marszałka Cezarego Przybylskiego.
– Sytuacja w kraju powoduje, że mamy potrzebę spotkania się i szukania rozwiązań sprzyjających mieszkańcom regionu – powiedział. – Polska scena polityczna się radykalizuje, nie napawa to optymizmem.
Zapewnił również, że rozmowy o przyszłości samorządu odbędą się bez partyjnych uprzedzeń.

Pierwszy panel w znacznej części poświęcono projektowi zmian w ordynacji wyborczej. Projekt PiS zakłada dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów.

– Jakie warstwy społeczne zdecydują się na kadencję wyborczą, skoro po jej pełnieniu przez trzy lata nie będzie można pracować w przedsiębiorstwach, wobec których podejmowały rozstrzygnięcia administracyjne? – pytał Robert Raczyński, prezydent Lubina.

– W wielu miastach do samorządu startują biznesmeni, którzy potrafią zarządzać finansami. Nowe zasady ich zniechęcą – wtórował mu Rafael Rokaszewicz, prezydent Głogowa.

Głos zabrał również prof. dr hab. Jerzy Korczak z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
– Jestem teoretykiem i myślę, że jakość ustawy jest skandaliczna – stwierdził. – Jej tytuł ma przekonać szeregowego obywatela, że w samorządzie źle się dzieje. Uzasadnienia dla ustawy są niezrozumiałe. Potrzebujemy kilku kadencji by sprawdzić i ocenić obecną ordynację (została wprowadzona w 2014 roku – uzup. redakcji).

Goście zwracali również uwagę, że nie ma potrzeby ograniczania liczby kadencji, ponieważ jedna trwa relatywnie krótko. W niektórych regionach Europy samorządowców wybiera się nawet na 8 czy 12 lat.

Drugi panel, „Rowerem przez Dolny Śląsk„, dotyczył przede wszystkim planów inwestycji związanych z tworzeniem nowych szlaków rowerowych. Komentowano realizowany projekt trasy łączącej Wrocław z Miliczem. Uczestnicy panelu, m.in. Rafał Jurkowlaniec, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Kolarskiego, oraz dr Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu omawiali także pomysły na powiązanie trasami rowerowymi przygranicza polsko-czeskiego. Wspomniano również o koncepcji stworzenia Odrzańskiej Drogi Rowerowej. Jej projekt mówi o stworzeniu długodystansowej tasy przebiegającej po obu stronach Odry. Na Dolnym Śląsku ma być to prawie 400 km.

Ostatniemu panelowi – „Aktywny obywatel. Modele współpracy samorządu z mieszkańcami” – przyświecała jedna idea. Było nią zwiększanie funduszy na budżety obywatelskie. Uczestnicy panelu podkreślali, że zależy im na zwiększeniu zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy.

Dyskusje prowadzili doświadczeni dziennikarze – Beata Tadla z Nowa TV, Piotr Kraśko z TVNu oraz Przemysław Gałecki z Radia Wrocław.
– Uważam, że takie spotkania jak te są bardzo ważną i cenną wymianą doświadczeń – skomentowała wydarzenie Beata Tadla, która prowadziła trzeci z paneli. – Jest jeszcze trochę do zrobienia. Trzeba uświadamiać ludzi, że samorząd to także ich miejsce.


Autor + foto: Marcin Obłoza