Dr inż. arch. Judyta Cichocka z Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz dr Mateusz Strzelecki z Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego zostali  laureatami 18. edycji Nagród Naukowych POLITYKI.

Nagrody Naukowe Polityki przyznawane są w pięciu umownych kategoriach: nauki humanistyczne, społeczne, ścisłe, techniczne i nauki o życiu. Tygodnik wyróżnia osoby, które włożyły szczególny wysiłek i wkład w rozwój, nie tylko polskiej, nauki. Każdy z pięciu tegorocznych laureatów, oprócz pamiątkowego dyplomu, otrzymał również stypendium w wysokości 15 tysięcy złotych. Grono naukowców, wyróżnionych przez kapituły Nagród Naukowych POLITYKI, liczy już 302 osoby.

Wśród tegorocznych laureatów (dziedziny: nauki społeczne i nauki techniczne) znaleźli się dr inż. arch. Judyta Cichocka z Katedry Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej oraz dr Mateusz Strzelecki z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego (Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska) UWr.

 

Nagroda w kategorii nauki techniczne dla wrocławskiej architektki

Dr inż. arch. Judyta Cichocka pracuje w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej. Zajmuje się projektowaniem parametrycznym i technikami Optymalizacji Projektowania Architektonicznego, które polegają na modelowaniu w trzech wymiarach za pomocą programowania. Ułatwia to projektantom podejmowanie świadomych decyzji formalnych, przestrzennych oraz materiałowych.

Laureatka jest jednym z twórców programu optymalizacyjnego „Silvereye”. Program ten oparty jest na optymalizacji metodą roju cząstek. Według wyników badań, uzyskanych za pomocą tej metody, może on rozwiązywać problemy projektowe wielokrotnie szybciej i efektywniej. W efekcie jakość oraz energooszczędność realizacji architektonicznych znacząco się podnosi. Dr Cichocka jest również założycielką firmy konsultingowej, która przyczynia się do szerszego zastosowania optymalizacji w praktyce architektonicznej. Firma ta znalazła się w TOP30 europejskich firm działających na rzecz poprawy klimatu.

Badaczka już wcześniej była wielokrotnie wyróżniana za wybitne osiągnięcia naukowe. W 2015, 2016 i 2017 r. była laureatką stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym roku obroniła pracę doktorską, a od sierpnia kontynuuje naukę na MIT (Massachusetts Institute of Technology). Poza dwoma autorskimi monografiami, które wydała za granicą, dr Cichocka swoją wiedzę wykorzystała już w trzynastu projektach.

 

Polarnik z Wrocławia najlepszy w kategorii nauki społeczne

Dr Mateusz Strzelecki jest badaczem obszarów polarnych i jednym z niewielu polskich naukowców, prowadzących badania w Arktyce i Antarktyce. Obecnie jest kierownikiem Stacji Polarnej UWr im. Stanisława Baranowskiego na Spitsbergenie, liderem polskich zespołów badawczych ds. ewolucji wybrzeży i paraglacjalnej transformacji krajobrazu w Wysokiej Arktyce, a także najmłodszym członkiem Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Dr Strzelecki bada mechanizmy ewolucji wybrzeży polarnych, które są szczególnie dotknięte współczesnymi zmianami klimatu, a także wpływ ewolucji wybrzeży na funkcjonowanie zamieszkujących je społeczności. Laureat jest również twórcą jednej z najdokładniejszych krzywych zmian poziomu morza dla Spitsbergenu.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: mat.prasowe, Miłosz Poloch/Polityka