Kapituła plebiscytu jednogłośnie przyznała Narodowemu Forum Muzyki certyfikat „Wrocław bez barier” w kategorii „Miejsce dostępne dla wszystkich”. Wyróżnienie to przyznawane jest z inicjatywy Bartłomieja Skrzyńskiego, rzecznika ds. osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

Certyfikat Wrocław bez barier promuje dobre postawy oraz działania podejmowane przez firmy, instytucje i osoby fizyczne na rzecz pełnej dostępności i integracji. Kapituła wybiera laureatów w czterech kategoriach: miejsce dostępne dla wszystkich, działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności, integracja społeczna i społeczna odpowiedzialność biznesu.

Laureatami poprzedniej VII edycji plebiscytu byli:

  •  Fundacja Tus – w kategorii działania innowacyjne na rzecz powszechnej dostępności,
  •  Jakub Tokarz – w kategorii integracja społeczna,
  •  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK) – w kategorii społeczna odpowiedzialność biznesu.

Certyfikaty, sygnowane przez prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, przyznaje kapituła składająca się z przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, laureatów poprzednich edycji plebiscytu oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Uroczyste wręczenie odbędzie się jutro, 6 października o godz. 11:45, podczas ogólnopolskiej konferencji Fundacji „Potrafię Pomóc” w Auli Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.


Autor: Karolina Stachera
Zdjęcie: Wikimedia Commons / licencja CC BY-SA 4.0 / autor: Fridolin freudenfett