Wrocławskie Centrum Kongresowe wypełnione było do ostatniego miejsca. To właśnie tu Robert Biedroń, wraz ze swoimi współpracownikami zaprezentował swój plan Nowej Umowy dla Polski.

Robert Biedroń kilka dni temu przedstawił program i zespół swojej partii Wiosna. Po konwencji na warszawskim Torwarze przyszedł czas na wiosenną trasę po Polsce. Podczas spotkań w kraju lider ugrupowania przedstawi koordynatorów i ekspertów, z którymi wspólnie ułożył Nową Umowę dla Polski.

21 zmian

Biedroń w swojej przemowie podkreślał jedność narodu. Nie ma Polski A, B C i D. Nie można nas dzielić na lepszy i gorszy sort. – powiedział lider partii Wiosna. Swoją kampanię oparł na 21 zmianach, które podzielił na trzy kategorie: Człowiek jest najważniejszy, Wspólnota nas wszystkich, oraz Państwo, któremu ufam. Postulaty Nowej Umowy dla Polski zostały zebrane w trakcie jesiennych Burz Mózgów, czyli spotkań w kilkudziesięciu miastach Polski, w których udział brali chętni mieszkańcy. Podczas Burz Mózgów mieszkańcy zgłaszali swoje pomysły, które ich zdaniem są dobrymi zmianami dla kraju i obywateli. Pojawiły się wtedy sugestie rozdziału państwa od kościoła, podwyższenia pensji minimalnej, czy łatwiejszego dostępu do edukacji dla dzieci z małych miejscowości. Następnie Biedroń wraz ze swoim zespołem ekspertów spisał wszystkie postulaty z Burz i stworzył 21 zmian.

Państwo marzeń?

Podczas wrocławskiego spotkania przedstawiono projekt zmian, który w pewnych momentach przypomina wizję państwa idealnego. 30 dni oczekiwania do lekarza specjalisty, bezpieczne i legalne przerywanie ciąży do 12. tygodnia i zastąpienie węgla odnawialnymi źródłami energii – to pomysły, ujęte przez Biedronia w haśle Człowiek jest najważniejszy. Przy wspólnocie nas wszystkich lider partii Wiosna podkreślił przede wszystkim więcej miejsc w żłobkach, minimalną emeryturę w wysokości 1600 zł i równość płci, z którą wiąże się legalizacja małżeństw jednopłciowych i rejestracją związków partnerskich. Państwo, któremu ufam ma natomiast wprowadzić cyfryzację dokumentów, tak, aby nie były już potrzebne pieczątki, a pisma sądowe mogły zostać dostarczone drogą elektroniczną, darmowy wstęp do instytucji kultury i rozdział państwa od kościoła, który spowoduje likwidację Funduszu Kościelnego i wycofanie religii ze szkół.

Zespół Wiosny

Wraz z liderem partii we Wrocławiu pojawili się współpracownicy, którzy pomagali Biedroniowi w tworzeniu ugrupowania. Do Wrocławskiego Centrum Kongresowego przyjechała Beata Maciejewska – pełnomocniczka do spraw zrównoważonego rozwoju, dla której ważna jest walka o czystą wodę i powietrze bez smogu. To właśnie dzięki niej Słupsk ma najczystsze powietrze w Polsce. Na scenie pojawił się też dyrektor Ośrodka Myśli Społecznej we Wrocławiu, Michał Syska. Mówił on o równości i jedności obywateli, bez względu na płeć, wiek, czy status społeczny. Wrocławskimi strukturami Wiosny kierować będzie Waldemar Olik – wrocławski przedsiębiorca, który podkreślił swoją chęć do działania i współpracy.

Na zakończenie konwencji Robert Biedroń podkreślił swoją otwartość i gotowość do pracy. Jesteśmy nadzieją na zmianę i wprowadzimy wiosnę do polskiej polityki – przekonywał lider partii Wiosna, żegnając się z mieszkańcami Wrocławia.


Autor: Aleksandra Joanna Kowalczyk
Zdjęcia: redakcja