Krasnalica Tancerka i Krasnal Śpiewak to nowi mieszkańcy wrocławskiej Opery. Uroczystego odsłonięcia pary wrocławskich krasnali w niedzielę dokonał dyrektor Opery Wrocławskiej, Marcin Nałęcz-Niesiołowski wraz z towarzyszącymi mu dziećmi

Inspiracją do stworzenia rzeźb byli artyści wrocławskiej Opery – tancerka Christina Janusz i tenor Paweł Walankiewicz. Odlane z brązu krasnale witają przybyłych do opery gości.

Wydarzenie miało związek z obchodzonymi w maju Europejskimi Dniami Opery. Oprócz odsłonięcia krasnali odbyła się wyprzedaż kostiumów scenicznych Perły i pióra i zwiedzanie gmachu opery z przewodnikiem. Najmłodsi mogli zagrać w Orkiestrze Mistrza Verdiego na instrumentach perkusyjnych. W godzinach popołudniowych przy Hali Stulecia rozpoczął się rajd rowerowy Droga do Nabucco, promujący superwidowisko Opery, którego premiera już 25 maja.


Autor: Aleksandra Joanna Kowalczyk
Zdjęcie: Marcin Obłoza