Immatrykulacja w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego po raz kolejny oficjalnie rozpoczęła nowy rok akademicki. W uroczystości wzięli udział rektorzy, wykładowcy i studenci wszystkich uczelni publicznych oraz reprezentacje uczelni niepublicznych. Wręczona została również Wrocławska Nagroda Naukowa.

Uroczysta, wspólna dla wszystkich wrocławskich uczelni, inauguracja roku akademickiego 2018/2019 odbyła się 1 października w Oratorium Marianum. W immatrykulacji wziął udział m.in. prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz, wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak i Piotr Dytko – doradca Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uroczystości przewodniczył prof. Marek Ziętek – rektor Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola. W swoim przemówieniu nie krył on radości z tego, jak dobrze prezentuje się współpraca pomiędzy uczelniami.

– Spotykamy się pierwszego października, otwierając wspólnie nowy rok, który wprowadza nas w zupełnie nową rzeczywistość. Zacznę od podzielenia się radością, że wspólnie nie oznacza w naszym przypadku zebrania się jedynie w tej samej sali, ale rzeczywistą, codzienną współpracę, wsparcie i gotowość pomocy. Śmiało powiem, że Wrocław jest pod tym względem zupełnie wyjątkowy – mówił prof. Marek Ziętek.

Władza oznacza odpowiedzialność

Profesor w swojej mowie do środowiska uniwersyteckiego zwrócił się również do studentów. Podkreślił ich rolę w kształtowaniu uczelni i wyraził nadzieję, że będą oni aktywnie uczestniczyć w życiu uniwersytetu, m.in. poprzez odgrywanie znaczącej roli w strukturach swoich uczelni.

– Konstytucja dla Nauki oddaje w wasze ręce duży wpływ na to, jak wyglądać i rozwijać się będą wybrane przez was uczelnie. Liczę, że będziecie z przygotowanych dla was możliwości mądrze korzystać – wyraził nadzieję prof. Ziętek. – Władza oznacza odpowiedzialność. A o tej mówić można tylko przy odpowiednim zaangażowaniu się w życie waszych uczelni. Od lat obserwując działania samorządów studenckich, muszę przyznać, że przed obecnymi przewodniczącymi tych gremiów stanęło duże wyzwanie. Mam szczerą nadzieję, że wśród immatrykulowanych dziś studentów znajdą się tacy, którzy będą chcieli poświęcić swój czas na działania w strukturach uczelni. Od was w dużej mierze zależy ich przyszłość. Zaczynacie dziś zupełnie nową przygodę. Wszystkie możliwości stoją przed wami otworem. Jedną słuszną decyzję już podjęliście – Wrocław jest miastem, które swą akademickością może się pod wieloma względami poszczycić. W ogólnopolskich rankingach zajmujemy czołowe miejsce, to cieszy. Już nie Warszawę czy Kraków, ale Berlin czy Londyn stawiamy sobie na horyzoncie.

Nagroda dla profesora Politechniki

Podczas uroczystości wręczona została Wrocławska Nagroda Naukowa. Ustanowił ją prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Przyznawana jest wybitnym uczonym, a jednocześnie osobistościom, które dzięki swojej naukowej i interdyscyplinarnej działalności służą całemu wrocławskiemu środowisku naukowemu. W tym roku do grona laureatów Wrocławskiej Nagrody Naukowej dołączył prof. Jerzy Jasieńko – profesor zwyczajny nauk technicznych w zakresie budownictwa, specjalista w dziedzinie ochrony zabytków, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Zainteresowania profesora mają charakter interdyscyplinarny i oscylują wokół architektury, budownictwa i konserwacji zabytków

 

Brahms i Abba rozbrzmieli na wrocławskim rynku

Po inauguracji w Oratorium Marianum, w asyście Reprezentacyjnej Orkiestry Wojska Polskiego, spod gmachu głównego Uniwersytetu Wrocławskiego wyruszył orszak złożony z władz uczelni, miasta, a także studentów. Już od kilkunastu lat pod pomnikiem Aleksandra Fredry na wrocławskim rynku zbierają się chóry wrocławskich uczelni, aby odśpiewać „Gaudeamus igitur” – fragment „Uwertury Akademickiej” Brahmsa, dedykowanej Uniwersytetowi Wrocławskiemu w podzięce za przyznaną mu godność doktora honoris causa. W tym roku, oprócz tradycyjnej pieśni, nowy rok akademicki zainaugurowały także piosenki z repertuaru Abby, Eltona Johna i Michaela Jacksona.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcia: Ola Sopuch