Produkując 1 kg papieru zużywa się ok. 250 litrów wody. To bardzo dużo, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o ostatnich suchych i gorących dniach. Właśnie dlatego władze Wrocławia zdecydowały się stworzyć pilotażowy program ZŁAP DESZCZ, który wystartował 2 sierpnia.

Woda jest nam niezwykle potrzebna. Nie tylko do mycia czy do picia. Przykładowo: do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć ponad 400 litrów wody, a wyprodukowanie jednej bawełnianej koszulki to 2500 l wody! Lato w tym roku nie jest łaskawe i w wielu miejscowościach dochodzi do ograniczeń zużycia wody. Polska jest jednym z krajów o najmniejszych zasobach wody. Na jednego Polaka przypada 3 razy mniej wody niż średnio na innego mieszkańca Europy. A przecież jest to jedno z potrzebniejszych źródeł do życia i funkcjonowania. Cała nasza planeta składa się w większości z wody (głównie morskiej). Dlatego warto docenić każde możliwe źródło dające nam możliwość korzystania z wody. A przecież deszczówka to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie.

Deszczówka może nas uratować

Zbieranie wody deszczowej odciąża kanalizację, obniżając koszty jej utrzymania. Poza tym zachowujemy naturalny obieg wody w przyrodzie, co pozytywnie wpływa na mikroklimat. W trakcie drastycznych zmian klimatu i globalnego ocieplenia, zatrzymywanie opadów w miejscu ich występowania, może zapobiec suszy.

– Zmieniający się klimat, sprawia, że coraz częściej jesteśmy świadkami ekstremalnych zjawisk pogodowych, od  ulewnych deszczy, po długotrwałe susze. W mocno rozbudowanych miastach generuje to problemy nadmiernego nagrzewania oraz braku wody dla roślin, coraz mniej wody też wsiąka w ziemię. Dlatego proponujemy mieszkańcom program, który z jednej strony jest rozwinięciem idei zero waste, którą promujemy w naszym mieście, ale również wyjściem naprzeciw postępującym zmianom klimatu – Adam Zawada, wiceprezydent Wrocławia.

Szczegóły programu

Miasto przygotowało dla mieszkańców Wrocławia pilotażowy program ZŁAP DESZCZ. Wystartował on 2 sierpnia 2019 roku. Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia rozpoczęło nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania. Po złożeniu wniosku będzie można ubiegać się o sfinansowanie 80% (udokumentowanych i zweryfikowanych przez gminę) wydatków związanych z realizacją zadania, maksymalnie 5 tys. zł. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do terenu objętego zadaniem. Wnioski można składać od 2 sierpnia w sekretariacie Biura Wody i Energii – ul. Świdnicka 53, I piętro, pok. 106.

Jednak w jaki sposób najlepiej zbierać deszczówkę? Otóż najprostszym przykładem może być po prostu gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania własnych roślin. Podczas dziesięciominutowego deszczu z dachu o powierzchni 120 m kw. można zebrać ok. 180 litrów wody.


Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcie: pixabay