Paweł Urbaniak: Instytut kreatywnych

O początkach, sposobie kształcenia młodych dziennikarzy i o tym, czy praktyka powinna przeważać nad teorią z drem Pawłem Urbaniakiem, Zastępcą Dyrektora ds. dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego rozmawia Patryk Rudnicki. Dziennikarstwo na Uniwersytecie Wrocławskim formalnie zaczęło...

Wstępniak

Najpierw pojawił się pomysł: Wykorzystajmy w końcu doświadczenie zebrane podczas studiów dziennikarskich. Następne było nadanie mu formuły cotygodniowego magazynu. W końcu musieliśmy wymyślić nazwę. wypadło spontanicznie, jednak doskonale wpasowało się w nasze myślenie o tym, co chcielibyśmy tworzyć. Przed...

Muzyka a sen

Bezsenność to bardzo częste zjawisko. Najprościej jest ją lekceważyć lub sięgnąć od razu po środki farmakologiczne. Istnieje prostszy sposób. Co więcej, jest dostępny dziś dla każdego, zawsze i wszędzie – pisze Agata Kąpińska. Sen jest dla nas jak powietrze –...