Profesor Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego został wybrany przewodniczącym międzynarodowej organizacji European Human Behavior and Evolution Association. EHBEA zrzesza naukowców badających ewolucyjne podłoże ludzkiego poznania, zachowania i relacji społecznych.

European Human Behavior and Evolution Association (EHBEA) to interdyscyplinarne stowarzyszenie wspierające działalność europejskich badaczy interesujących się ewolucyjnymi uzasadnieniami ludzkiego poznania, zachowania i relacji społecznych. Zrzesza uczonych zajmujących się dziedzinami takimi, jak: biologia ewolucyjna, antropologia biologiczna, ekologia behawioralna człowieka, psychologia ewolucyjna, ewolucja kultury oraz neuroekonomia.

EHBEA organizuje coroczne konferencje i warsztaty okolicznościowe na terenie Europy, mające na celu szerzenie szerokiego, pluralistycznego i interdyscyplinarnego spojrzenia na naukę. Organizacja zachęca także do rozwijania i specjalizowania swojej wiedzy, opierania się na silnych podstawach teoretycznych oraz do integracji pomiędzy dyscyplinami.

Nowym przewodniczącym organizacji został mianowany Profesor Bogusław Pawłowski z Katedry Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Profesor dr habilitowany Bogusław Pawłowski związany jest z Uniwersytetem Wrocławskim od 1989r., kiedy to uzyskał tytuł magistra biologii i stał się pracownikiem Katedry Antropologii Uniwersytetu Wrocławskiego (od 2012 roku zwanej Katedrą Biologii Człowieka). Wcześniej, w 1986r., ukończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżynierii biomedycznej. Przez cztery lata (2006-2010) pełnił funkcję dyrektora Zakładu Antropologii PAN. Odbył kilka zagranicznych stypendiów naukowych, publikował swoje prace m.in. w Nature, PNAS, Proceedings of Royal Society B., Scientific Reports czy American Journal of Human Biology.

Jeden z założycieli Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji (PTNCE). Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN, Komitetu Antropologii PAU oraz European Human Behavior and Evolution Association (EHBEA). Nagrodzony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Nagrodzony wyróżnieniami „Naukowiec przyjazny mediom” przez Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych oraz „Popularyzator Nauki 2016” w konkursie PAP i MNiSW. W swoich pracach zajmuje się mechanizmami ewolucji człowieka i biologicznym podłożem ludzkich zachowań i preferencji, w szczególności preferencjami różnych cech postrzeganych jako atrakcyjne w aspekcie doboru płciowego i kondycji biologicznej. W 2009r. ukazała się napisana pod jego redakcją monografia pt. Biologia atrakcyjności człowieka.


Autor: Karolina Stachera
Zdjęcie: oficjalna strona organizacji EHBEA