Projekt na nowe podwórka podpisali dzisiaj wiceprezydent Wrocławia Maciej Bluj  wicemarszałek Jerzy Michalak.

W najbliższym czasie mieszkańcy ulic: Pułaskiego, Komuny Paryskiej, Kościuszki, Traugutta i Prądzyńskiego będą cieszyć się nowymi, zielonymi podwórkami! Wiele drzew, krzewów i innych roślin ozdobnych, a także równa nawierzchnia i lepsze oświetlenie. Dzisiaj umowę na takowy projekt podpisali wicemarszałek Jerzy Michalak i wiceprezydent miasta — Maciej Bluj.

– W ramach umów przekazujemy kolejne już pieniądze na rewitalizację podwórek i przestrzeni miedzy kamienicami w miejscach, gdzie dotąd próżno było szukać choćby skrawka zieleni. Podwórka były zdewastowane, ciemne i często niebezpieczne, zamieniały się w chaotyczne parkingi. Teraz, poza tym, że będą estetyczne, zyskają nowe funkcje – będą wreszcie miejscem spotkańintegracji czy wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców  – mówi Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa.


Inne, odnowione podwórka zaplanowano także w okolicy Kniaziewicza, Świstackiego, Dąbrowskiego, Więckowskiego oraz Brzeskiej. Dzięki dofinansowaniu z unijnych środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, na Przedmieściu Oławskim pojawią się Centra Aktywności (jedno przy ul. Traugutta 81, drugie przy ul. Prądzyńskiego 39A). Będą to miejsca czyli miejsca spotkań kulturalnych i edukacyjnych dla mieszkańców, ale także grup samopomocowych i grup wsparcia.
Realizacja takiego projektu, a także tych kolejnych, pozytywnie wpłynie na zmianę wizerunku Przedmieścia Oławskiego i zahamuje proces jego degradacji.


Autor: Karolina Szachniewicz
Zdjęcia: mat.pras.