Prezydent Jacek Sutryk przedstawił projekt budżetu miasta na 2019 rok. Najważniejsze aspekty, na które miasto planuje wydać miliony, to poprawa infrastruktury drogowej oraz wsparcie oświaty.

Według założeń budżetu, miasto wyda w przyszłym roku ponad 4 mld 720 mln złotych. Przy planowanych dochodach, wynoszących 4 mld 490 mln złotych, deficyt wyniesie około 230 mln złotych. Jednak co istotne, Wrocław planuje wydać prawie 800 mln złotych na inwestycje.

Lista planowanych zadań i programów inwestycyjnych w 2019 roku jest długa. Mieszkańców miasta taka perspektywa powinna cieszyć. Oznacza to bowiem, że jeżeli wszystkie plany uda się zrealizować, w mieście wiele się zmieni.

Miliony na komunikację zbiorową

Wśród najważniejszych (i najdroższych) planowanych inwestycji wymienia się przede wszystkim poprawę infrastruktury drogowej. Na ten cel miasto planuje przeznaczyć ponad 70 mln złotych. W projekcie budżetu znalazł się również remont ul. Buforowej, na który przeznaczone zostaną 63 mln zł. Na Zintegrowany System Transportu Szynowego miasto planuje wydać około 48 mln złotych, a nowa linia autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór pochłonie prawie 45,5 mln złotych z budżetu.

Miasto przyjazne mieszkańcom

W budżecie na 2019 rok zapisane zostały także kwoty, które miasto przeznaczy na aspekty, bezpośrednio dotyczące jego mieszkańców. Ponad 42 mln złotych wydane zostanie na budowę i kompleksową przebudowę szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i przedszkoli. Na Wrocławski Budżet Obywatelski, w ramach którego m.in. rewitalizowane są parki, tworzone nowe drogi rowerowe oraz miejsca aktywności, miasto przeznaczyć chce ponad 32 mln złotych.  Podobną kwotę otrzyma również program inicjatyw Rad Osiedli. Kolejne miliony, a konkretnie 20, przeznaczone zostaną na rewitalizację Przedmieścia Oławskiego oraz Przedmieścia Odrzańskiego. Program rowerowy natomiast otrzymać ma z budżetu ponad 19 mln złotych. Planowane są również konsultacje w ramach przygotowania do inwestycji Tramwaj Psie-Pole oraz zwiększenie wydatków na sport w mieście.

Ogółem w 2019 roku najwięcej, bo aż ponad 1mld 200 mln złotych, przeznaczone zostanie na oświatę. Niewiele mniej, bo ponad 900 mln wydane zostanie na transport i łączność. Dziewięciocyfrowe kwoty przeznaczone zostaną również na pomoc społeczną oraz gospodarkę komunalną i mieszkaniową.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: pixabay.com