Towarzyszy nam każdego dnia, choć często nie poświęcamy mu zbyt wielkiej uwagi. Gra naszą ulubioną muzykę, podaje najważniejsze informacje dnia, pozwala odstresować się po ciężkim dniu, a czasem po prostu zagłusza ciszę. Radio – ma już ponad sto lat i właśnie jutro przypada jego święto.

Światowy Dzień Radia przypada na 13 lutego i po raz pierwszy świętowaliśmy go w 2012 roku. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO na wniosek Hiszpanii i ma na celu promowanie radia jako środka komunikacji na świecie i podkreślenie znaczenia tego medium we współczesnej historii.

Od wykrywacza burz po radioodbiornik

Choć dziś coraz częściej mówi się o nadchodzącym schyłku radia w tradycyjnej formie, to właśnie radio, przed wynalezieniem i rozpowszechnieniem telewizji, było dla wielu jedynym źródłem informacji i rozrywki. Jego internetowe „wcielenie” cieszy się dziś coraz większą popularnością, a łącznej liczby stacji radiowych na całym świecie trudno się doliczyć.

Wszystko zaczęło się w 1895r., kiedy to Aleksander Popow wynalazł „wykrywacz burz”, a rok później, równocześnie z Gugliemo Marconim, wpadł na pomysł skonstruowania nadajnika fal elektrycznych.

W pionierskich czasach radia udział mieli również Polacy. W 1879r. inżynier Henryk Michalski zgłosił do opatentowania mikrofon z proszkiem węglowym. Liczne wynalazki z dziedziny budowy mikrofonów i słuchawek patentował również doktor Julian Ochorowicz.

Za początek polskiej radiofonii uznaje się rok 1926, kiedy nadawanie rozpoczęła Próbna Stacja Radionadawcza PTR w Warszawie, zaś pierwsza stacja radiowa na świecie została założona w 1920r. w Pittsburgu (USA).

Od tamtych czasów nieśmiały olbrzym, jak często nazywa się radio, zmienił się nie do poznania. Uległ cyfryzacji, powstały nowe gatunki i formy audycji. Wpłynął na to rozwój technologii, ale i nasz sposób pojmowania tego medium. I tak jak my wpływaliśmy na oblicze radia, tak i ono wpłynęło na przebieg historii.

Bywało tubą propagandy, jak i remedium na nią. W czasie wojny wspomagało działania konspiracyjne i wyzwoleńcze. Nie można również zapominać o Radiu Wolna Europa – kochanym przez słuchaczy, zagłuszanym przez władze partyjne PRL. Pośredniczyło w przekazywaniu informacji na masową skalę, ale potrafiło też wprowadzić w błąd, jak podczas emisji słuchowiska pt. „Wojna Światów”. Ta siła, z jaką oddziałuje na nas radio, ten ogromny wpływ zaowocował ustanowieniem przez UNESCO obchodów Światowego Dnia Radia. Dzień 13 lutego to jednocześnie rocznica inauguracji działalności rozgłośni Narodów Zjednoczonych, która powstała w 1946 roku.

Światowy Dzień Radia 2018

Każda edycja odbywa się pod hasłem przewodnim, a hasło tegorocznych obchodów brzmi „Radio i sport”. Temat ten został wybrany, aby podkreślić, że sojusz radia i sportu może być i jest siłą pobudzającą obywatelskie uczestnictwo i rozwój, pozwalającą lepiej cenić pluralizm oraz wartości humanistyczne/ludzkie.

Obchody będą w szczególności koncentrować się na tematach takich jak równouprawnienie płci w relacjach sportowych, promowanie różnorodności – nie tylko dyscyplin sportowych, ale i treści dotyczących sportu, a także wspieranie większego zainteresowania mediów inicjatywami dotyczącymi zaangażowania sportu na rzecz pokoju i rozwoju oraz propagowanie uniwersalnych wartości – niestosowania przemocy, solidarności i tolerancji.

W poprzednich latach, z okazji Światowego Dnia Radia na świecie zostało zorganizowanych ponad 500 różnych wydarzeń. Każdy, kto chce w tym roku włączyć się w obchody i zorganizować własne wydarzenie, może pochwalić się nim na specjalnie utworzonej do tego celu stronie http://www.diamundialradio.org/

W roku Zimowych Igrzysk Olimpijskich, UNESCO ma nadzieję na zaangażowanie wszystkich rozgłośni radiowych, na całym świecie, w promocję piękna sportu i jego roli w budowaniu właściwych, pokojowych relacji międzyludzkich i promowaniu wartości.


Autor: Karolina Stachera
Grafika: oficjalna strona organizatora