Ruszył przetarg na koncepcję rewitalizacji kąpieliska na Oporowie. Ma tam powstać obiekt całoroczny z uwzględnieniem zarówno funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej, jak i sportowej.

Dawniej wrocławianie mogli cieszyć się dużo większą liczbą odkrytych basenów niż teraz. Były to m.in. obiekty przy ul. Skarbowców, Racławickiej czy Ślężnej. Obecnie we Wrocławiu działają jedynie dwa odkryte baseny: przy ulicy Wejherowskiej i na Kłokoczycach, dwa kąpieliska: Morskie Oko i Glinianki, a także trzy bezpłatne miejsca do kąpieli: Królewiecka, Harcerska i Jeziorowa. Dodatkowo odkryte baseny są również w Aquaparku. Miasto do tej listy chce dodać kąpielisko przy ul. Harcersiej na Oporowie. Ruszył  przetarg na opracowanie koncepcji dla tego terenu ogłoszony przez Młodzieżowe Centrum Sportu.

Obiekt całoroczny

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielowariantowego studium programowo-przestrzennego zagospodarowania terenu (minimum 3 warianty). W jednym wariancie studium programowo-przestrzennego należy przewidzieć basen kryty i przynajmniej w jednym wariancie basen odkryty. W dokumentacji przetargowej podkreślono fakt, że w koncepcji należy uwzględnić działalność kąpieliska jako obiektu całorocznego z dominującą funkcją wypoczynkowo-rekreacyjną oraz sportową. Kąpielisko powinno być przede wszystkim nastawione na rekreację rodzinną, w tym na potrzeby osób starszych oraz dzieci. Basen pływacki na kąpielisku powinien mieć długość co najmniej 25 m i szerokość 12 m.

Modelowy park sportowy

Urzędnicy sugerują potraktowanie całego terenu kąpieliska jako modelowego parku sportowego dla miasta. Oznacza to przystosowanie obiektu do zmian klimatu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii OZE, zielona infrastrukturą itp. Wszystkie pomieszczenia i obiekty powinny mieć charakter wielofunkcyjny, umożliwiający ich różnorodne wykorzystywanie (mini kręgielnie, sztuczne lodowisko) lub wykorzystywanych przy realizacji imprez masowych (namioty, sceny mobilne, podesty do animowania działań sportoworekreacyjnych).

– Istniejący na terenie kąpieliska budynek techniczno-socjalny z uwagi na stan techniczny należy przewidzieć do rozbiórki. Rewitalizacji wymaga brodzik, który wypełnił miejsce dawnej piaskownicy – informuje Marcin Janiszewski, rzecznik prasowy Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław.

Co ze stawem?

W dokumentacji uwzględniono funkcjonowanie stawu rybnego z pomostami. W tej części mogą znaleźć się również hamaki i inne udogodnienia strefy relaksu.

– W koncepcji należy uwzględnić montaż urządzeń wykorzystywanych w stawach rybnych w celu ograniczenia rozrostu glonów i komarów, zapewnienia równowagi procesów biologicznych oraz poprawy klimatu miejscowego (jak na przykład pływająca fontanna z możliwością podświetlania), co powinno wpłynąć na zwiększenie atrakcyjności terenu w porze wieczornej – mówi Marcin Janiszewski.

Na wykonanie zadania wykonawca będzie miał 240 dni od daty podpisania umowy.


Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcia: Twitter