Wrocławskie Inwestycje ogłosiły przetarg na wyburzenie estakady zachodniej na pl. Społecznym oraz budowę nowego układu komunikacyjnego. Wykonawca będzie miał czas do połowy września, zgłoszenia przyjmowane są do 25 lutego.

Wrocławskie Inwestycje poszukują firmy, która przeprowadzi rozbiórkę estakady zachodniej na pl. Społecznym. Zostanie ona wyburzona ze względu na zły stan techniczny. Do czasu rozbiórki przejazd będzie obowiązywał tak, jak dotychczas (ograniczenie tonażu do 3,5 t). Estakada zachodnia nie zostanie odbudowana, a druga estakada nie będzie wyburzona. Ruch kołowy z centrum w kierunku Mostu Pokoju obsługiwać będzie nowy układ drogowy.

Miasto zapewnia, że po wyłączeniu estakady zostanie wybudowany nowy układ komunikacyjny, pozwalający na utrzymanie na podobnym do obecnego poziomie przejezdności skrzyżowania, ze szczególnym uwzględnieniem lewoskrętu w kierunku Mostu Pokoju. Obecnie istnieją rezerwy w programach sygnalizacji świetlnej, których wykorzystanie pozwoli na utrzymanie płynności ruchu po wyburzeniu estakady. Magistrat rozważa także opcję wyznaczenia buspasów dla komunikacji miejskiej.

Wykonawca będzie musiał zaprojektować, a także zbudować nowe rozwiązanie komunikacyjne w miejsce estakady. Firma, która zdecyduje się na realizację zlecenia będzie miała czas na wykonanie do połowy września. Wrocławskie Inwestycje czekają na oferty do 25 lutego.


Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcie: Instagram