Wkrótce Wrocław jako jedyne miasto w Polsce będzie mógł szczycić się kierunkiem studiów, który oferowany będzie wyłącznie na jednej z uczelni w Stolicy Dolnego Śląska. Sektor kosmiczny – analizy satelitarne i lotnicze to nowość wśród kierunków na polskich uczelniach.

Przygotowywany przez wrocławską Wyższą Szkołę Handlową kierunek Sektor kosmiczny – analizy satelitarne i lotnicze powstaje we współpracy ze Scanway. Polska firma zajmuje się pomiarami 3D, systemami wizyjnymi, przetwarzaniem obrazów i zdalnymi obserwacjami. Scanway pozyskuje zdjęcia obszarów na całej ziemi, tworzy raporty dotyczące infrastruktury czy upraw rolnych.

Czym będzie Sektor kosmiczny?

Nowy kierunek w Wyższej Szkole Handlowej obejmować będzie zagadnienia związane z różnymi stanami powierzchni ziemskiej. Obserwacje susz czy powodzi umożliwią określenie wpływu tych zjawisk na rolnictwo i tereny zamieszkałe przez ludzi. Studenci będą mogli tworzyć raporty dla firm ubezpieczeniowych i rolników.
Kierunek skoncentrowany będzie na obserwacjach i danych pozyskiwanych lotniczo i przez satelity. Szczegółowe analizy zjawisk, nawet z przed wielu lat, pozwolą określić częstotliwość występowania powodzi, susz, pożarów, lawin czy podtopień.
Badania prowadzone przez studentów w ramach zajęć z Sektora Kosmicznego przyniosą informacje i wyniki, które będą mogły być wykorzystywane na przykład w zakresie zarządzania kryzysowego, oceny upraw rolnych czy klęsk żywiołowych.

Jak dostać się na ten kierunek?

Wyższa Szkoła Handlowa otworzyła rekrutację na studia podyplomowe i aby ubiegać się o miejsce na nich wymagany jest dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia. Liczba miejsc jest ograniczona — powstanie jedna grupa, która będzie uczęszczać na zajęcia w trybie niestacjonarnym przez dwa semestry. Studia ruszają w październiku tego roku.
Jest to pierwsza edycja tego kierunku, która skupi się na obserwacjach satelitarnych i lotniczych. Sektor kosmiczny może być dobrym punktem wyjściowym dla osób, które swoją przyszłość wiążą z kosmosem. Absolwenci tego kierunku będą mogli rozpocząć własną działalność gospodarczą w branży kosmicznej, pracować dla firm przygotowujących tego typu projekty lub zostać specjalistami od technologii i IT, którzy interesują się projektami analizy kosmicznej.


Tekst: Hanna Galik
Zdjęcia: