W środę, 11 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Choroby Parkinsona. Od 1997 roku European Parkinson’s Disease Association (EDPA) stara się uświadamiać światu na czym polega to schorzenie. Pora żebyśmy sami przekonali się z czym muszą zmagać się osoby dotknięte PD (Parkinson’s disease) i jakie inicjatywy podejmowane są we Wrocławiu w celu promowania jego leczenia.

Wybór daty nie jest przypadkowy.  11 kwietnia 1755 urodził się James Parkinson, angielski aptekarz oraz lekarz, który jako pierwszy opisał objawy tzw. drżączki doraźnej. Jest to powoli postępująca, samoistna i zwyrodnieniowa choroba ośrodkowego układu nerwowego. Dotyczy ona zaledwie 1% populacji ludzi w wieku od 40 do 60 roku życia, choć zdarzają się przypadki zachorowania u osób młodszych. Bezpośrednią przyczyną PD są zmiany w strukturze komórek nerwowych w istocie czarnej, które w konsekwencji doprowadzają do niedoboru dopaminy.

Początkowo chorzy zauważają pewne niezgrabności w swoich ruchach i trudności z pisaniem. Spowolnieniu ulegają procesy psychiczne. Często jest to mylone z powszechnym reumatyzmem, jednak po czasie osoby dotknięte PD zauważają u siebie zaburzenia równowagi lub trudności z wykonywaniem prostych czynności jak wstawanie z krzesła lub łóżka. Na tym etapie choroby najczęściej udają się do lekarza.

Dokładnie 11 kwietnia 2005 roku w czasie IX Konferencji Światowego Dnia PD w Luksemburgu za symbol Światowego Dnia Choroby Parkinsona przyjęto czerwonego tulipana.


We Wrocławiu od 1997 roku działa Towarzystwo Walki z Kalectwem (TWK). To właśnie w jego ramach powstało Koło Przyjaciół Ludzi z Chorobą Parkinsona. Jego głównym celem jest rozpowszechnianie informacji o chorobie Parkinsona i sposobach jej leczenia, organizowanie rehabilitacji i  wspieranie psychologiczne chorych przed popadaniem w stan bezradności i osamotnienia.

Każdego miesiąca organizowane są specjalne szkolenia z udziałem specjalistów z Kliniki Neurologii, firm farmakologicznych oraz uczelni, w czasie których można poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą choroby Parkinsona. Odbywają się zazwyczaj w drugie wtorki miesiąca w budynku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej  (Rynek 58) od godz. 16.00.


Terminy spotkań szkoleniowych w 2018 roku:

17 kwietnia                  
15 maja
12 czerwca
1 września
9 października
13 listopada
11 grudnia

Spotkania i dyżury członków Zarządu Koła odbywają się w lokalu TWK we Wrocławiu
przy ul. Jedności Narodowej 121 w godz. 13:30-15:00 w dniach: 8.05, 5.06, 4.09, 2.10, 6.11, 4.12.


Autor: Wojciech Kosek
Zdjęcie: https://pixabay.com