To właśnie dziś (4 czerwca) mija 30 lat od pierwszych, po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Jest to ważna data, która na zawsze zmieniła historię naszego kraju.
Dzień Demokracji 4 czerwca – to bardzo ważna data, bowiem upamiętnia pierwsze, po II wojnie światowej, częściowo wolne wybory parlamentarne, które odbyły się 4 i 18 czerwca 1989 roku. Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu RP w dniu 24 maja 2013 roku.

Stałym elementem głosowań od 1947 roku było fałszowanie wyników na korzyść komunistycznej władzy, którą w tym czasie sprawowała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Otoczona była uzależnionymi od niej organizacjami satelickimi: Front Jedności Narodu oraz Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego. Czerwcowe wybory z 1989 roku zakończyły się zdecydowanym zwycięstwem opozycji solidarnościowej zorganizowanej wokół Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Dzięki temu głosowaniu Polska stała się państwem, w którym przedstawiciele opozycji demokratycznej uzyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. Był to przełomowy moment w historii naszego kraju, który zapoczątkował zdecydowane przyspieszenie transformacji ustrojowej.

Nowa ordynacja wyborcza do Sejmu PRL uwzględniała obowiązujące do dziś zasady: powszechności, równości, bezpośredniości i tajności głosowania.

To bardzo ważna data dla Polaków, o której należy pamiętać, która zmieniła nie tylko ustrój, lecz także postrzeganie świata.


Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcie: Instagram