15 listopada to czas, kiedy cała społeczność Uniwersytetu Wrocławskiego obchodzi swoje święto. Uroczyste rozpoczęcie odbędzie się w Oratorium Marianum o godzinie 11:00.

15 listopada obchodzimy Święto Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień nie jest wybrany przypadkowo, ponieważ 15 listopada imieniny obchodził cesarz Leopold I – fundator pierwszej wrocławskiej uczelni. Wszystko działo się w roku 1702. Dzięki staraniom jezuitów doszło do założenia dwuwydziałowego Uniwersytetu Leopoldyńskiego. 21 października cesarz Leopold I Habsburg wydał w Wiedniu dokument fundacyjny zwany Złotą Bullą, a 15 listopada nowa uczelnia zaingurowała swoją działalność. W 1945 roku bez uroczystej inauguracji rozpoczęły się zajęcia na Uniwersytecie i Politechnice. Na pamiątkę tych wydarzeń w środę również będziemy świętować Święto Nauki Wrocławskiej.

Podczas tegorocznych uroczystości tytuł doktora honoris causa zostanie nadany prof. Oscarowi Malcie, wybitnemu uczonemu, którego współpraca z UWr trwa prawie 30 lat. Inauguracja Święta Uniwerstytetu Wrocławskiego rozpocznie się w Oratorium Marianum o godzinie 11, uroczystym wystąpieniem rektora Adama Jezierskiego. W dalszej części ceremonii nastąpią wręczenia: odznaczeń państwowych i resortowych, Austriackiego Krzyża Honorowego za Zasługi w Dziedzinie Nauki i Sztuki dr. Krzysztofowi Huszczy, nagrody Księżnej Jadwigi Śląskiej Rüdigerowi von Fritschowi oraz Januszowi Reiterowi, Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Rafałowi Dutkiewiczowi oraz prof. Jerzemu Lukierskiemu, nagród rektora, nagród Marszałka Województwa Dolnośląskiego laureatom projektu „Najlepszy Dyplom Roku”. Dzień jest wolny od zajęć dydaktycznych.

 


Autor: Kinga Sala
Źródła: www.uni.wroc.pl
Zdjęcie:https://commons.wikimedia.org