Po trzech miesiącach przerwy oraz wrześniowych poprawkach, czas na nowy rok akademicki. Do miasta licznie przybywają już pierwszoroczni, a studenci wyższych lat szykują się na kolejne wyzwania. Przed pierwszymi zajęciami, wrocławskie uczelnie zapraszają na uroczystą inauguracje roku akademickiego.

Tradycją wśród wrocławskich szkół wyższych jest Inauguracja Środowiskowa, na której obecni są wszyscy rektorzy uczelni publicznych. W tym roku odbędzie się ona 1 października o godz. 15:00. Rozpocznie się od wspólnego zaśpiewania Gaude, Mater Polonia. Później swoje przemówienie wygłosi Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola – prof. Marek Ziętka. W harmonogramie przewidziana jest także immatrykulacja, wręczenie odznaczeń państwowych i nagród, wykład inauguracyjny Laureata Wrocławskiej Nagrody Naukowej, wystąpienie przedstawicieli studentów. Po uroczystości odbędzie się przemarsz orszaku środowiska naukowego oraz odśpiewanie Gaudeamus Igitur. Całą uroczystość uświetni występ połączonych chórów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Chóru Feichtum i Chóru im. Stanisława Krukowskiego pod dyrekcją dr hab. Agnieszki Franków-Żelazny.

Inauguracja środowiskowa 2018/2019 Wrocław

Wcześniej jednak we wrocławskich uczelniach odbędą się Inauguracje Roku Akademickiego 2018/2019.

Uniwersytet Wrocławski

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się 1 października o godz. 12:00. W programie oprócz wspólnego odśpiewania Gaude, Mater Polonia, przewidziano także przemówienie Jego Magnificencji Rektora Adama Jezierskiego, wręczenie Brązowego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis Chórowi Uniwersytetu Wrocławskiego Gaudium, wręczenie nagrody księżnej Jadwigi Śląskiej Jerzemu Owsiakowi oraz profesorowi Matthiasowi Weberowi, immatrykulację, wystąpienia studentów, wykład inauguracyjny profesora Tomasza Niedzielskiego pt. Geoinformatyczne metody prognozowania zagrożeń powodziowych oraz wspólne Gaudeamus. Uroczystość odbędzie się w Oratorium Marianum.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy swoją inaugurację rozpocznie 3 października o godz. 11:00 w Auli Jana Pawła II w Centrum Dydaktyczno-Naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W programie wspólne odśpiewanie Gaude, Mater Polonia, wystąpienie inauguracyjne rektora prof. Tadeusza Trziszki, immatrykulacja, promocja doktorów habilitowanych, wręczenie statuetek Sapere aude i Sapere auso, odznaczeń uczelnianych, Medalu im. M. Oczapowskiego oraz wyróżnień najlepszym absolwentom uczelni. Oprócz tego zaplanowano nadanie tytułu doktora honoris causa profesorowi Bogusławowi Buszewskiemu, wykład inauguracyjny profesora Bogusława Buszewskiego, wystąpienie Anny Lipowskiej, przewodniczącej Samorządu Studentów UPWr oraz wspólne Gaudeamus.

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 UE we Wrocławiu

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 UE we Wrocławiu


Autor: Oliwia Stasiak
Zdjęcia: strony internetowe uczelni