To już 20. edycja Rankingu Szkół Wyższych publikowanego, od 2000 roku, przez miesięcznik edukacyjny Perspektywy. Uniwersytet Wrocławski znalazł się tuż za podium. Jubileuszowa gala miała miejsce 12 czerwca w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

Perspektywy zawsze wzbudzają emocje. W końcu to na tej podstawie przyszli studenci będą decydować, gdzie chcą rozpocząć naukę. Ranking pokazuje czarno na białym wszystkie sukcesy i porażki wybranych uczelni.

– Ranking ten ugruntowuje swoją szczególną pozycję w polskim świecie akademickim. Dzięki doskonalonej metodologii klasyfikacji uczelni, jak również poszczególnych kierunków studiów, jest istotnym źródłem informacji dla kandydatów na studia. Ranking umożliwia też porównywanie praktycznie „wszystkich ze wszystkimi” – klasyfikacja obejmuje bowiem zdecydowaną większość polskich uczelni – tłumaczy prof. Andrzej Stanisławek, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas gali.

Ranking Perspektyw uwzględnia 30 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Ranking Perspektyw jest jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, byłego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

– W 2000 roku profesjonalny Ranking Szkół Wyższych wydawał się w Polsce równie niewyobrażalny, jak dziś nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go nie być. 20 lat Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy pozwala nam nakreślić wiarygodny i pełny obraz polskiego szkolnictwa wyższego w tym okresie. Będziemy go kreślić dalej w latach, które nadejdą, bo jesteśmy przekonani, że – trawestując hasło tegorocznego zwycięzcy, Uniwersytetu Warszawskiego – 20 lat to dobry początek – mówi Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, inicjator rankingu.

W tym roku na podium Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 kolejno znalazły się: Uniwersytet Warszawki, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tuż za za podium (na 4. miejscu) znalazł się Uniwersytet Wrocławski. Akademia Leona Koźmińskiego po raz 20. najlepsza w grupie uczelni niepublicznych. W ogólnym Rankingu Uczelni Akademickich na 2019 rok, Uniwersytet Wrocławski zajmuje 8. miejsce, natomiast 6. miejsce zajmuje Politechnika Wrocławska. Są to jedyne wrocławskie uniwersytety znajdujące się w pierwszej dziesiątce rankingu.

Pełny ranking można znaleźć na stronie: https://tiny.pl/tc97h


Autor: Adrianna Machalica
Źródło: perspektywy.pl
Zdjęcie: wikipedia