Jak artysta widzi siebie samego? Na to pytanie spróbuje odpowiedzieć wystawa Stany skupienia, w której zostaną przedstawione autoportrety czołowych twórczyń związanych ze światem sztuki. Wernisaż już w najbliższy piątek – 15 marca.

Tytuł wystawy Stany skupienia został zaczerpnięty z jednej z prac Natalii Lach-Lachowicz, w której artystka koncentruje się na wizerunkach własnych, wykonywanych niemal od początku swojej kariery. Choć wykorzystywane przez nią strategie posługiwania się swoim wizerunkiem zmieniały się na przestrzeni lat, wrocławska artystka konsekwentnie sytuowała w centrum sztuki przedstawienie własnej twarzy i ciała. Jej pięćdziesięcioletni dorobek jest konfrontowany na ekspozycji z pracami ponad 40 artystek z Polski i państw byłego bloku wschodniego. Takie zestawienie pozwala nie tylko na uważną analizę historycznych przemian zagadnienia kobiecego autoportretu w sztuce, ale także na polemiczne odczytanie twórczości głównej bohaterki.

Artystyczne selfie

Skupiona na fotografii i wideo, wystawa zwraca uwagę na moment skierowania przez twórczynie obiektywu na nie same. Tym samym stawiając pytania o performance własnej osoby, strategie reprezentacji oraz tworzenie i dekonstrukcję wizerunku kobiety. Podkreślana na wystawie historyczna spuścizna i ciągłość tych dociekań pozwalają na spojrzenie z innej perspektywy na współcześnie wszechobecne zjawisko selfie, którym nasycone są nie tylko media społecznościowe, ale i artystyczny dyskurs.

Rola kobiety w społeczeństwie

Stany skupienia, przedstawiając historyczny i międzynarodowy kontekst autoportretów, stawiają pytania dotyczące samodefiniowania się artystek oraz postrzegania roli kobiety w społeczeństwie. Pośród podejmowanych wątków znajdują się dociekania dotyczące uprzedmiotowienia kobiecego ciała, skopofilii, emancypacyjnych oraz opresyjnych aspektów seksualności, narcyzmu, akceptowanych i kwestionowanych ról społecznych, prawa do samostanowienia i indywidualnych wolności.

Mnogość perspektyw o kobiecym doświadczeniu składa się na wielowątkową opowieść, w której społeczna i polityczna rola kobiet przeplata się z prywatnymi narracjami. Ekspozycja Stany skupienia pozwala na nowe odczytanie twórczości wybitnej wrocławskiej artystki, a także na przedstawienie jej w sąsiedztwie kanonicznych dzieł definiujących rozumienie sztuki kobiet w Europie Środkowo-Wschodniej.

Artystki: Natalia LL oraz Marina Abramović, Anna Baumgart, Agata Bogacka, Geta Brătescu, Anetta Mona Chişa, Lucia Tkáčová, Cipedrapskuad, Alexandra Croitoru, Anča Daučíková, Alla Georgieva, Teresa Gierzyńska, Katarzyna Górna, Aneta Grzeszykowska, Izabella Gustowska, Sanja Iveković, Elżbieta Jabłońska, Zuzanna Janin, Anna Jermolaewa, Šejla Kamerić, Adu Karczmarczyk, Barbara Konopka, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Ewa Kuryluk, Anna Kutera, Cecylia Malik, Jolanta Marcolla, Dóra Maurer, Teresa Murak, Anna Niesterowicz, Dorota Nieznalska, Tanja Ostojić, Ewa Partum, Liliana Piskorska, Anna Płotnicka, Jadwiga Sawicka, Sędzia Główny, Jana Shostak, Teresa Tyszkiewicz, Julita Wójcik, Ewa Zarzycka, Agata Zbylut, Alicja Żebrowska
Kuratorka: dr Małgorzata Miśniakiewicz

Muzeum Współczesne Wrocław
15.03–20.05.2019
Wernisaż: 15.03.2019, godz. 18:00, 3 i 4 piętro
Oprowadzanie kuratorskie: 24.03.2019, godz. 15:00


Autor: Karolina Kozłowska
Zdjęcia: Materiały prasowe