W ramach współpracy Uniwersytetu Wrocławskiego z firmą Asseco Data Systems, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii otwarto dzisiaj „Wirtualną salę zbrodni” – nowe narzędzie dydaktyczne pozwalające na przeprowadzanie analizy miejsca zbrodni. 

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi i specjalistycznemu oprogramowaniu do wirtualnej rzeczywistości studenci mają okazję nauczyć się czynności służbowych, z którymi zetkną się w późniejszej pracy – podczas prowadzenia oględzin czy zabezpieczaniu śladów na miejscu zbrodni. „Wirtualna sala zbrodni” jest początkiem większego projektu. Dzięki współpracy w otoczeniu społeczno – gospodarczym Uniwersytetu z firmą Asseco Data System, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii powstanie Centrum Technologii Wirtualnej Rzeczywistości. Centrum to umożliwi prowadzenie badań naukowych i pomoże studentom w zdobywaniu praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych.

Otwarcia „Wirtualnej sali zbrodni” dokonał JM prof. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego i Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data System. Po uroczystym otwarciu i podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia Centrum, nastąpiła prezentacja działania sali, przeprowadzona przez mgra Damiana Mroczyńskiego z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UWr.

 


Autor: Aleksandra Joanna Kowalczyk
Zdjęcia: Aleksandra Joanna Kowalczyk