Sejmik województwa na ostatniej sesji – 30 listopada 2017 przyjął uchwałę antysmogową, zwierającą przepisy, które pomogą zwalczyć zanieczyszczenie powietrza we Wrocławiu i całym regionie.

W stolicy województwa dolnośląskiego problem jest zdecydowanie największy. Według uchwały przewidziano wycofanie pieców na węgiel, których od 1 lipca 2018 r. nie będzie już można zamontować. Zostaną tylko tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do sieci. Postawiono natomiast na ogrzewanie z elektrociepłowni i gazowe. Przepisy przewidują również likwidacje palenisk niespełniających norm do 2024 r. Jeśli chodzi o palenie w kominkach, to będzie to możliwe, jeśli nie są one głównych źródłem ciepła w domu i spełniają normy unijnej dyrektywy – ekoprojekt. Ci, którzy będą chcieli palić w kominkach zobowiązani są  do zainstalowania elektrofiltrów wyłapujących spaliny (do lipca 2018 r). Projekt budżetu Wrocławia na przyszły rok w tym zakresie wynosi 10 mln zł. Zostaną one przeznaczone na dotacje do wymiany pieców na ogrzewanie z elektrociepłowni lub gazowe.

W imieniu zarządu województwa uchwałę zaprezentował Maciej Zathey, dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego.

 – Poziom pyłu zawieszonego jest najbardziej przekroczony w samym Wrocławiu, tak samo benzoapirenu. I to emisja z mieszkań jest decydująca, gdy chodzi o zanieczyszczenia. Na mapach Europejskiej Agencji Środowiskowej widać też, że zwłaszcza południowa część województwa jest mocno dotknięta problemem zanieczyszczeń – stwierdził Zathey.

Dolnośląski Klub Porozumienie PO, PSL  i SLD pozytywnie opiniuje uchwały. Wychodzimy z założenia, że to pierwszy krok do uregulowania tego problemu, który głównie dotknął Wrocław i uzdrowiska, które leżą w kotlinach. A uzdrowiska to ważny wycinek naszej działalności turystycznej – dodał Marek Dyduch podczas dyskusji radnych.

To dobre wiadomości. Pozostaje nam zatem jakoś przeżyć tę ostatnią, tak szkodliwą zimę. Miejmy nadzieję, że pójdzie ku lepszemu, a nie będzie to tylko kropla w morzu potrzeb.

 


Autor: Oliwia Rybiałek
Zdjęcie: flickr.com