Wrocław jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie. Problem smogu jest tutaj szczególnie widoczny w okresach grzewczych. Rady Osiedli postanowiły z tym walczyć, popierając uchwałę antysmogową.

 

We Wrocławiu z powodu zanieczyszczeń powietrza rocznie umiera ponad 1000 osób. Miasto postanowiło zmierzyć się z tym problemem. Z tego powodu powstała uchwała antysmogowa. W mieście działa sieć ciepłownicza, ale potrzebna jest jej rozbudowa. Członkowie Rad Osiedli domagają się opracowania szerszego projektu przeciw zanieczyszczeniom powietrza, termomodernizacji i programu dopłat dla najuboższych.

– Będziemy stosować różne formy zachęt dla mieszkańców, między innymi system wsparcia poprzez MOPS, współpraca z Fortum i Kogeneracją – zapewnia Rafał Dutkiewicz, prezydent miasta.

Ponadto Radni mają nadzieję, że miasto przeznaczy minimum 50 milionów złotych z budżetu w 2018 roku, co pozwoli wymienić 4000 pieców pozaklasowych. Zwracają oni także uwagę na niewystarczające kontrole ze stron służb porządkowych. Policja i Straż Miejska powinny posiadać odpowiednie urządzenia do pomiarów spalania śmieci i filtrów cząstek stałych w dieslach. Uchwała antysmogowa wprowadzałaby zakaz opalania między innymi: węglem brunatnym, drewnem o wilgotności większej niż 20%, mułami węglowymi i flotokoncentratami. Po jej wprowadzeniu, od 2018 roku, nie będzie można instalować pieców, które nie spełniają odpowiednich norm. Takie regulacje są niezbędne, aby poprawić jakości powietrza w naszym mieście. Nie powinniśmy lekceważyć problemu smogu, ponieważ wpływa on nie tylko na nasze zdrowie, ale i życie.

 


Autor: Kinga Sala
Zdjęcie: mat. organizatora