Co znaczy SMART? Z angielskiego to słowo oznacza bystry, sprytny, inteligentny. Mamy więc smartfony, które są inteligentne, mamy technologie, które są smart. Czy to oznacza, że SMART oznacza tylko spryt, inteligencję? SMART jest czymś więcej – tymi słowami rozpoczęła się konferencja Wrocław w kierunku SMART CITY zorganizowana w Centrum Historii Zajezdnia. Według raportu IESE Cities in Motion Index 2017, Wrocław znajduje się w pierwszej setce najbardziej inteligentnych miast świata.

Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia związane z transportem, środowiskiem, budownictwem, infrastrukturą i ekonomią a także technologiami, które mają swój udział w życiu Wrocławia jako inteligentnego miasta. Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym.

– Cały czas wprowadzamy nowe usługi dla mieszkańców, którzy często intuicyjnie z nich korzystają i nie zastanawiają się, czy akurat to udogodnienie jest smart – mówiła Ewa Kaucz, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.

Wrocławski Rower Miejski, Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych Vozilla, a także Internet Miejski – to jedne z rozwiązań, które wymienił w swoim wystąpieniu Artur Wawrzyniak z Biura Zarządzania Projektami UMW, i które tworzą wrocławski inteligentny transport i infrastrukturę.

– Już ponad połowa ludzi na świecie mieszka w miastach, a z roku na rok będzie ich tylko przybywać. Co więcej, to miasta generują 80% całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną i odpowiadają za 70% emisji gazów cieplarnianych. Głównymi odbiorcami energii i istotnymi emitentami gazów są budynki – mówiła Elżbieta Czerpak, dyrektor Działu Badań Rynku z Knight Frank.

Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Dążenie do tego, aby budynki były bardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Nawiązała do tego również Magdalena Oksańska, druga prelegentka z Knight Frank, w wystąpieniu poświęconym inteligentnemu budownictwu.

Marta Badura, również z Knight Frank, zwróciła z kolei uwagę na to, w jaki sposób zmienia się nasz sposób życia i pracy. Te dwie sfery, dawniej oddzielane, zaczęły się przenikać. Od modelu work-life balance przeszliśmy do work-life blending. Coraz częściej wynosimy pracę z biura – pracujemy w domu lub w podróży, w pracy zaś coraz częściej można się spotkać z organizowaniem w firmach miejsc rekreacji dla pracowników.

Wśród prelegentów znalazł się również dr Waldemar Grzebyk, dyrektor Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki Wrocławskiej, który opowiedział m.in. o obiegu zamkniętym towarzyszący wdrażaniu nowych technologii. Na podstawie wielu zebranych danych, mówiących o sposobie funkcjonowania miasta – natężeniu ruchu, awariach – przeprowadzane są analizy. Wyciągnięte wnioski pozwalają na podejmowanie decyzji, lepsze zarządzanie i optymalizację działań, a także wdrażanie kolejnych udogodnień.

Konferencja zakończyła się panelem dyskusyjnym z udziałem Macieja Bluja, wiceprezydenta Wrocławia, Ewy Kaucz, prezes Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Konrada Fuławka, dyrektora Centrum Innowacji Nokia Garage, dr. Waldemara Grzebyka z Politechniki Wrocławskiej i Macieja Rogowskiego z Velis a także zaproszeniem wszystkich zebranych na wydarzenie Made in Wrocław 2018, które odbędzie się 17 października w Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia.


Autor: Karolina Stachera
Zdjęcie: Karolina Stachera