Wrocław po ponad 15 latach wraca do Związku Miast Polskich. Stolica Dolnego Śląska będzie 303 miastem i 17 miastem wojewódzkim, które wpisało się w poczet miast członkowskich tego związku.

Rada Miejska Wrocławia podjęła decyzję o ponownym przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Pierwszą decyzję o przynależności do ZMP rajcy miejscy przegłosowali 21 października 1994 roku. Przez następne 10 lat uczestnictwa w pracach ZMP miasto było aktywnym jego członkiem.

W uchwale, przegłosowanej przez radnych podczas lutowej sesji Rady Miasta, podkreślono, że u podstaw podjęcia decyzji o przystąpieniu do ZMP leży wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów. Wrocław liczy również, że dzięki przystąpieniu do Związku będzie miał możliwość inicjowania i opiniowania projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych.

– Dzięki przystąpieniu do Związku, Wrocław będzie reprezentowany we wszystkich wspólnych sprawach na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym. Zyska możliwość wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i zadań im zleconych przez administrację rządową, podejmowania wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturalnej, prowadzenia pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Związek Miast Polskich to najstarsza polska organizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów II Rzeczpospolitej, posiadająca bogate tradycje międzywojenne. Obecnie ZMP reprezentuje interesy ponad 300 miast i ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju miast polskich. Na jego forum liderzy z miast różnej wielkości, reprezentujący różne opcje polityczne, dzielą się doświadczeniami na temat codziennego zarządzania i wspólnie wypracowują jednolite stanowiska w sprawach ważnych dla polskich miast.


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ola Sopuch