Część wrocławskich studentów zajmie stanowisko w sprawie, kontrowersyjnej dla nich, Ustawy 2.0.

Ustawa 2.0, czyli projekt reformy szkolnictwa wyższego MNiSW, wzbudza burzliwe dyskusje w środowisku akademickim już od momentu ogłoszenia jej projektu. W ostatnim tygodniu atmosfera wokół niego zawrzała, a to za sprawą strajkujących przeciw uchwaleniu ustawy studentom Uniwersytetu Warszawskiego, którzy od kilku dni okupują siedzibę rektora uniwersytetu w Pałacu Kazimierzowskim.


Do protestu okupacyjnego przyłączyli się również studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wrocławskie środowisko akademickie również postanowiło zająć stanowisko w tej sprawie. Z nieoficjalnej inicjatywy studentów Uniwersytetu Wrocławskiego zostanie zorganizowana pikieta oraz debata studentów z wykładowcami dotycząca reformy (organizatorzy proszą o nieujawnianie nazwisk debatujących pracowników akademickich do czasu ich pojawienia się na spotkaniu). Pikieta odbędzie się na ul. Koszarowej o godzinie 13:00, debata zaś planowana jest na godzinę 19:00 w Księgarni Hiszpańskiej.

Studentom, który organizują pikietę i debatę zależy, aby spotkanie i rozmowa przebiegły w spokojnej atmosferze, pełnej szacunku dla poglądów politycznych każdego uczestnika. Debata ma przede wszystkim przybliżyć problematykę ustawy, wyjaśnić niepokojące kwestie oraz zastanowić się nad stanowiskiem, jakie można zająć w sprawie reformy.

Ustawa 2.0 zakłada m.in. zmiany w przyznawaniu finansowania uczelni wyższych, co według opozycji, może spowodować likwidację mniejszych ośrodków akademickich.


Tekst: Nina Paśniewska
Zdjęcie: Twitter, YouTube