Kasztany już zakwitły, maturzyści skończyli swoje egzaminy. Teraz przed nimi najdłuższe wakacje w życiu, ale też ważna decyzja: trzeba wybrać kierunek studiów. We Wrocławiu wybór jest naprawdę duży. Dobrze wiemy, że czasem trudno odnaleźć się w tak bogatej ofercie, a do tego pilnować terminów rekrutacji, dlatego prezentujemy zestawienie najważniejszych uczelni wyższych w naszym mieście.

Od nowego roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie Wrocławskim otwarty będzie nowy kierunek – Kryminologia (studia I stopnia, niestacjonarne). Na ten moment chętnych jest 130, ale nie martwcie się, bo tutaj przyjmowani są wszyscy, bez limitów. A jeżeli chodzi o statystyki popularności kierunków na naszym Uniwersytecie, to tutaj dużych niespodzianek nie ma. Tak jak w poprzednich latach króluje Psychologia – obecnie jest prawie 300 chętnych na jedynie 110 dostępnych miejsc. Następne w kolejce jest Prawo, a potem Komunikacja Wizerunkowa oraz Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, gdzie są średnio 3-4 osoby na jedno miejsce. Wszystkie te statystyki, a także mnóstwo innych, ciekawych informacji dotyczących Uniwersytetu Wrocławskiego i życia studentów znajdziecie codziennie na Snapchacie (nick: UNIWROC), prowadzonym przez naszą „Panią Snapchat”. Również co sobotę na oficjalnym instagramie UWr o godz. 12 prowadzony jest live, właśnie o rekrutacji, więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to odsyłamy Was tam. Oglądajcie, śledźcie, pytajcie i… widzimy się w październiku!

Terminy rekrutacji UWr – nie przegapcie!

Postępowanie rekrutacyjne rozpoczęło się 1 kwietnia. Kandydaci rejestrują się w systemie IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów). Zainteresowani studiowaniem na Uniwersytecie Wrocławskim mają czas do 6 lipca, aby się zalogować i umieścić opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 złotych. Co ważne – decyduje data wykonania przelewu. Ogłoszenie pierwszej listy osób przyjętych na studia oraz listy rezerwowej odbędzie się 11 lipca. Wyniki można sprawdzić w systemie IRK.
Dokumenty: kserokopię świadectwa dojrzałości, kwestionariusz danych osobowych pobrany z IRK, kserokopię dowodu osobistego oraz dwie fotografie (35 mm x 45 mm) należy złożyć 12, 13, 14 bądź 17 lipca. Jeśli ktoś nie ma możliwości dostarczenia dokumentów osobiście, może je wysłać. Uwaga: o ich przyjęciu przez uczelnię nie decyduje data stempla pocztowego, a termin wpływu na uczelnię.
Jeśli na danym kierunku studiów pozostaną wolne miejsca, 18 lipca zostanie ogłoszona druga lista rezerwowa. Interesanci muszą załatwić wszelkie formalności w dniach od 19 do 21 lipca. Ogłoszenie drugiej listy przyjętych na studia odbędzie się 24 lipca. Wtedy też rozpoczyna się trzecia tura. Przyjęte w niej osoby dostarczają dokumenty w dniach 25-26 lipca. Oficjalna lista przyjętych w ostatniej turze, przyszłych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego będzie ogłoszona 27 lipca.

A jak wygląda sytuacja na pozostałych uczelniach we Wrocławiu?

Zacznijmy od Uniwersytetu Przyrodniczego. W ofercie uczelni pojawił się nowy kierunek – Żywienie człowieka i dietetyka. Zajmuje on również drugie miejsce wśród zainteresowanych. Na pierwszym od kilku lat utrzymuje się Weterynaria. Natomiast kolejne miejsce zajmują: Biotechnologia, Geodezja i kartografia, Technologia żywności i żywienia człowieka oraz Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. IRK zostaje zamknięta 6 lipca.

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, studia, kierunki, rekrutacja, 2017, 2017/2018, rok akademicki, Uniwersytet Przyrodniczy, UPWr, UWr, Politechnika Wrocławska, PWr, Akademia Wychowania Fizycznego, AWF, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Komunikacja Wizerunkowa, Prawo, Psychologia, Weterynaria, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Finanse i rachunkowość, Kryminologia, Żywienie człowieka i dietetyka, matury, maturzyści, kandydaci, studenci

Kolejną wrocławską uczelnią jest Uniwersytet Ekonomiczny. Najpopularniejszy kierunek na UE to niezmiennie od kilku lat Finanse i rachunkowość. Dużym zainteresowaniem cieszą się też: Zarządzanie, Logistyka i Informatyka w biznesie. Elektroniczna rejestracja kandydatów kończy się 7 lipca.

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, studia, kierunki, rekrutacja, 2017, 2017/2018, rok akademicki, Uniwersytet Przyrodniczy, UPWr, UWr, Politechnika Wrocławska, PWr, Akademia Wychowania Fizycznego, AWF, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Komunikacja Wizerunkowa, Prawo, Psychologia, Weterynaria, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Finanse i rachunkowość, Kryminologia, Żywienie człowieka i dietetyka, matury, maturzyści, kandydaci, studenci
Źródło: awf.wroc.pl

Akademię Wychowania Fizycznego ma w swojej ofercie 6 kierunków: Fizjoterapię, Kosmetologię, Terapię zajęciową, Sport, Turystykę i rekreację oraz Wychowanie fizyczne. Rejestrować się można do 3 lipca.

Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, studia, kierunki, rekrutacja, 2017, 2017/2018, rok akademicki, Uniwersytet Przyrodniczy, UPWr, UWr, Politechnika Wrocławska, PWr, Akademia Wychowania Fizycznego, AWF, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Komunikacja Wizerunkowa, Prawo, Psychologia, Weterynaria, Informatyka, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Finanse i rachunkowość, Kryminologia, Żywienie człowieka i dietetyka, matury, maturzyści, kandydaci, studenci

Nie można zapomnieć o Politechnice Wrocławskiej. Bezkompromisowym liderem w rankingu najpopularniejszych kierunków jest Informatyka, kolejne to: Inżynieria biomedyczna, Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz Geodezja i kartografia. Rejestracja w systemie JSOS trwa do 20 czerwca.


Autorki: Joanna Kowalska, Wiktoria Zabielska, Patrycja Strzelczyk, Dominika Szott, Justyna Tkaczyńska
Zdjęcia: Kinga Matyja