Chcesz głosować we Wrocławiu, a jesteś zameldowany w innym mieście? Jeszcze do 16 października jest okazja, żeby złożyć wniosek uprawniający do głosowanie poza swoim miejscem zameldowania.

Wybory samorządowe coraz bliżej. Już 21 października 2018 roku zostaną otwarte lokale wyborcze.  W godzinach 7:00 – 21:00 będzie można oddawać głosy na swoich kandydatów. Drugą turę wyborów na prezydentów miast zaplanowano na 4 listopada. Wrocławianie będą wybierać: prezydenta, 37 radnych rady miejskiej i 8 radnych sejmiku województwa.

Kto głosuje?

W przypadku wyborów samorządowych głosować mogą pełnoletni obywatele Polski, którzy stale zamieszkują konkretną gminę, powiat czy województwo, np. w wyborach do sejmiku województwa lubuskiego mogą głosować tylko osoby stale mieszkające w województwie lubuskim. Głosować nie mogą natomiast osoby, którym odebrano prawa publiczne, które są ubezwłasnowolnione oraz ludzie bez praw wyborczych, o czym zadecydował Trybunał Stanu.

Jak radzą sobie studenci?

Co jednak mają zrobić ci, którzy zameldowani są w innym mieście niż w tym, w którym mieszkają? Taki problem mogą mieć np. studenci. Pamiętajmy, że miejsce zamieszkania to nie zawsze to samo, co adres zameldowania. Jeżeli studenci uczący się we Wrocławiu chcą oddać swoje głosy w stolicy Dolnego Śląska zamiast w mieście, z którego pochodzą, muszą dopełnić kilka formalności:

1. W urzędzie gminy, w której mieszka wnioskodawca trzeba złożyć wniosek zawierający dane osobowe wnioskującego – imię, nazwisko, imię ojca, datę urodzenia i PESEL.
2. Do wniosku trzeba załączyć: kserokopię ważnego dowodu tożsamości oraz pisemną deklarację z informacją o obywatelstwie i adresie stałego zamieszkania w Polsce.
3. Prezydent lub burmistrz miasta ma 3 dni na podjęcie decyzji w sprawie wniosku, czy wnioskodawca zostanie wpisany do rejestru wyborców, czy też nie. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, jest on uprawniony do głosowania na wybranym przez niego terenie.

Termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania upływa 16 października.


Autor: Adrianna Machalica
Zdjęcie: wikipedia.org; Lukasz2/ licencja: CC BY-SA 3.0