W czwartek wrocławscy radni mają rozpatrzyć wniosek przedstawicieli Forum Młodych .Nowoczesnych i stowarzyszenia „Nowy Wrocław”. W styczniu tego roku złożyli petycję do prezydenta Wrocławia o wskazanie obszaru Wyspy Słodowej jako miejsca, na którym będzie obowiązywać odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

Popularne miejsce spotkań, organizacji wielu imprez i wydarzeń, a do 2014 roku także miejsce organizacji Juwenaliów. Chyba nie ma we Wrocławiu studenta, który by o niej nie słyszał. Wyspa Słodowa. Tłumnie odwiedzana szczególnie wiosną i latem, kiedy młodzi ludzie chcą się zintegrować na świeżym powietrzu. Nie da się ukryć, że wiąże się to ze spożywaniem alkoholu, czego zakazują przepisy. Może to się jednak zmienić.

Na początku stycznia została przyjęta nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości, która daje samorządom możliwość wyznaczania miejsc publicznych, w których obowiązywać będzie odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych do ich spożycia na miejscu, w punktach  sprzedaży tych napojów.

– Art. 14 ust. 2a. Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 poz. 487)

Wkrótce wrocławscy aktywiści Paweł Czuliński  z Forum Młodych .Nowoczesnych i Mateusz Jędrychowicz ze stowarzyszenia „Nowy Wrocław” skierowali wniosek do Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza o objecie obszaru Wyspy Słodowej odstępstwem od zakazu spożywania napojów alkoholowych.

Uważamy, że objęcie obszaru Wyspy Słodowej jako miejsca, na którym obowiązywać będzie odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, będzie miało pozytywny oddźwięk społeczny. Zaproponowana lokalizacja już od lat jest miejscem w którym spożywane są napoje alkoholowe, jednak nie prowadzi to do rażącego zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.

– uzasadniają w swojej petycji Paweł Czuliński i Mateusz Jędrychowicz.

Podkreślają jednak, że pozwolenie na legalne spożywanie alkoholu na Wyspie Słodowej nie oznacza, że na tym terenie nie będzie obowiązywać prawo, jedynie to, że mandaty za picie alkoholu nie byłyby wystawiane. Co więcej, zauważają, że wyznaczenie konkretnych miejsc, w których obowiązywać będzie odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych, pozwoli zgromadzić dużą ilość osób w jednym miejscu i ułatwi pracę policji czy straży miejskiej, umożliwiając szybką reakcję w razie ewentualnego zagrożenia, zakłócenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Czy radni rozpatrzą apel pozytywnie, okaże się w czwartek podczas posiedzenia Rady Miejskiej Wrocławia.


Autor: Karolina Stachera
Fotografia: Marcin Malik (commons.wikimedia.org)