W ciągu ostatnich stu lat, jakie minęły od momentu uzyskania przez Polskę niepodległości, nasza kultura zyskała światowe uznanie i stała się rozpoznawalna. Dzieła polskich myślicieli, artystów i pisarzy, działalność polityków czy osiągnięcia sportowców złożyły się na narodowy sukces, który wykuwał się w czasach największego terroru, wojen i ucisku. Tym sukcesom jest poświęcona wystawa „1918–2018: stulecie niepodległości. Polska – światu”. Eksponowane materiały pokazują, jak kultura polska rzutowała na kulturę innych państw.

Historia ostatniego stulecia wyraźnie pokazuje, że warunki, w których musiała kwitnąć rodzima kultura, były niekorzystne. Droga ku rządom autorytarnym w II RP, wyniszczająca wojna, okupacja niemiecka, czy komunistyczny terror – wszystko próbowało zniszczyć lub przynajmniej ograniczyć wolę Polaków do tworzenia treści przełomowych. Pomimo tego, jak nigdy przedtem, staliśmy się widoczni dla reszty świata. Wystawa Muzeum Architektury we Wrocławiu skupiła się na blisko 87 sylwetkach Polaków, którzy od roku 1918 aż do teraz, zasłynęli w świecie swoim dorobkiem. W chronologicznym ujęciu możemy spojrzeć, jak od czasów międzywojennych, przez wojnę, okres PRL do współczesności formowała się polska kultura.

Nie brakuje też cudownych pamiątek związanymi z wybitnymi Polakami. Na wystawie zobaczymy m.in. portret Poli Negri, maszynę do pisania Stanisława Lema, enigmę rozszyfrowaną przez Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego, mikroskop Ludwika Hirszfelda, walizkę Witolda Gombrowicza, statuetkę Oscara Andrzeja Wajdy.

To nie wszystko, gdyż wystawa skupia także eksponaty kluczowe dla polskiej historii. Zerkniemy na karty do sporządzania wykazu szkód Biura Odbudowy Stolicy, kopię strony Księgi Henrykowskiej, na której widnieje pierwsze w historii zapisane zdanie w języku polskim, oficjalną notkę rządu na uchodźstwie dotyczącą ludobójstwa Żydów, kamerę używaną do kręcenia wydarzeń Powstania Warszawskiego, list biskupów polskich do niemieckich z 1966 roku, a także tablice Międzyzakładowego Komitetu Strajkowy z 1980 roku, wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.


Wystawę „1918–2018: stulecie niepodległości. Polska – światu” można oglądać w Muzeum Architektury we Wrocławiu (ul. Bernardyńska 5) do 13 stycznia 2019 roku, codziennie (z wyjątkiem poniedziałku) w godzinach 10.00 – 18.00.

Wstęp na wystawę bezpłatny!


Autor: Wojciech Kosek
Zdjęcia: Wojciech Kosek