Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta ogłosił przetarg na rozbiórkę kładki nad ulicą Grabiszyńską. Powodem ma być zły stan techniczny obiektu. W zamian piesi otrzymają nowe przejście naziemne. 

ZDiUM czeka na oferty wykonawców do 20 czerwca. Rozbiórka ma się składać z czterech etapów. Prace będą odbywały się zarówno w ciągu dnia, jak i nocy. W trakcie dnia rozbiórka nie będzie przeszkadzała w ruchu ulicznym. Nocami ulica Grabiszyńska będzie zamykana, a objazd zostanie poprowadzony ulicą Prostą i Kolejową.

Powodem rozbiórki, jest jej zły stan techniczny. Blisko czterdziestoletnia konstrukcja, nieprzystosowana do użytku przez niepełnosprawnych, musiałaby zostać wyremontowana. Bardziej ekonomicznym rozwiązaniem będzie wyznaczenie przejścia naziemnego, na którym znajdzie się również przejazd dla rowerów.


Tekst: Marcin Obłoza
Zdjęcie: Wikipedia