Na wielu uniwersytetach rekrutacja zimowa na rok 2019/2020 już trwa, a na niektórych niedługo się rozpocznie. Opiera się na podobnych zasadach, co letnia. Jeśli jednak marzy się o zmianie kierunku, to nie wszędzie będzie to możliwe. Większość z nich to oferty na studia magisterskie, które wymagają uzyskania tytułu licencjata/inżyniera. 

Uniwersytet Ekonomiczny

Rekrutacja na studia II stopnia (1,5 roku) obejmuje jedynie kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji. Elektroniczna rejestracja kandydatów na studia stacjonarne trwa od 8 stycznia do 10 lutego, a wyniki zostaną podane 12 lutego. Natomiast na studia niestacjonarne proces rekrutacyjny zakończy się dopiero 18 marca.

W przypadku, gdy liczba kandydatów na pozostałe miejsca będzie większa od limitu miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej. Więcej informacji znajdziemy tutaj.

Uniwersytet Wrocławski

Na Uniwersytecie Wrocławskim rekrutacja trwa od 21 grudnia 2018 r. do 3 lutego 2019 r.  na kierunkach stacjonarnych:

  • Informatyka II stopnia (1,5 roku) – limit miejsc: 35
  • Informatyka II stopnia (2 lata) – limit miejsc: 15
  • Matematyka I i II stopnia – limit miejsc: po 100

Wyjątkiem jest kierunek Inżynieria geologiczna II stopnia. Tam nabór trwa od 3 stycznia do 13 lutego 2019 r. Limit miejsc: 50

Więcej informacji na stronie Uniwersytetu (po zaznaczeniu w lewym górnym rogu rekrutacji zimowej).

Uniwersytet Przyrodniczy

Rekrutacja trwa od 15 grudnia 2018 roku do 17 lutego 2019 r. Różne są jednak terminy przyjmowania dokumentów.

Na kierunkach geodezja i kartografia zaczynają się wcześniej (od 6 do 14 lutego) ze względu na egzamin kwalifikacyjny. Na pozostałe kierunki dokumenty można składać od 6 do 18 lutego. Szczegóły rekrutacji tutaj.

Politechnika Wrocławska

Politechnika ma najbogatszą ofertę w tegorocznej zimowej rekrutacji. Kandydaci na studia II stopnia mogą wybrać spośród 61 kierunków (w tym 57 stacjonarnych i 4 niestacjonarnych). Nabór potrwa od 9 do 13 lutego. Więcej dowiemy się na stronie uczelni.


Autor: Katarzyna Kurpiel
Zdjęcie: Uniwersytet Wrocławski www.facebook.com/uniwroc