Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w latach 1969–1981, wybitny naukowiec, wielokrotnie uhonorowany licznymi nagrodami i odznaczeniami. Profesor Ryszard Badura zmarł w ubiegłą niedzielę, 13 stycznia. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 19 stycznia o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Profesor Ryszard Badura był członkiem wielu towarzystw naukowych, autorem i współautorem ponad stu trzydziestu prac naukowych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Otworzył polską medycynę weterynaryjną na współpracę z medycyną człowieka. Wykształcił blisko 400 specjalistów. Był promotorem 24 doktorów nauk weterynaryjnych i patronem pięciu habilitacji. Kochał operę i był aktywnym członkiem Towarzystwa Wagnerowskiego, skupiającego polskich miłośników twórczości Ryszarda Wagnera.

– Był postacią nietuzinkową. Zasłużył się nie tylko na polu medycyny weterynaryjnej, ale przede wszystkim medycyny człowieka. Współpracował z wieloma profesorami medycyny i bardzo duża liczba tych profesorów była przez niego przyjmowana w naszej klinice do wykonywania badań eksperymentalnych z zakresu chirurgii kostnej, klatki piersiowej, laparoskopowej, implantologii, protez naczyniowych – wylicza prof. Zdzisław Kiełbowicz, kierownik Katedry Chirurgii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

– Dla nasz profesor Badura to „człowiek – legenda”  i to nie tylko dlatego, że przez tyle lat był rektorem naszej uczelni  Był naszą pamięcią o polskich początkach uczelni, o których z taką swadą opowiadał – mówi prof. Tadeusz Trziszka, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Z wrocławską weterynarią profesor Ryszard Badura był związany od 1945 roku. Gdy rozpoczynał studia, w listopadzie 1945 roku, był jednym z najmłodszych studentów. Pięć lat później obronił dyplom i rozpoczął karierę naukową u boku prof. Kazimierza Szczudłowskiego – od asystentury, przez doktorat i habilitację. W latach 60. XX wieku był prodziekanem i dziekanem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, a od roku 1969 przez cztery kadencje rektorem wrocławskiej uczelni.

Profesor Ryszard Badura, UPWr, Uniwersytet Przyrodniczy

Wśród przyznanych mu wyróżnień znajdują się m.in.: Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, medale Komisji Edukacji Narodowej czy odznaczanie Izby Lekarsko-Weterynaryjnej „Złoty Hiron”. Kolegium Rektorów Wyższych Uczelni Wrocławia przyznało profesorowi Badurze nagrodę za integrację wrocławskiego środowiska naukowego. Został także uhonorowany tytułem doktor honoris causa przez Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oraz uczelnię macierzystą, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Pierwsze powojenne miesiące wspominał po latach jako czas, w którym setki młodych ludzi, przybywających do Wrocławia z nadzieją na nowe życie, łączyły dzielone razem bieda, głód wiedzy i przekonanie, że teraz na pewno będzie inaczej. Lepiej.

– Odejście profesora Badury, doktora honoris causa naszej uczelni, to wielka strata. Odszedł od nas nie tylko człowiek, który łączył historię ze współczesnością, ale też wielki przyjaciel młodzieży, błyskotliwy naukowiec, świetny organizator, który skutecznie i z sukcesami zarządzał Wyższą Szkołą Rolniczą i doprowadził do tego, że została ona Akademią – podkreśla rektor Tadeusz Trziszka.

Zmarł w wieku 95 lat. Udział w jego pogrzebie planowanym na sobotę, 19 stycznia, zapowiedzieli przedstawiciele wielu uczelni i towarzystw naukowych, obecne władze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i członkowie uczelnianego senatu. Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

W tym dniu przepasana kirem flaga Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu  zostanie opuszczona do połowy masztu.


Autor: Karolina Stachera
Zdjęcie: archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu