Sprawniejsza obsługa na lotnisku i podpisywanie dokumentów elektronicznych za pomocą dowodu osobistego? Wszystko to będzie możliwe za sprawą e-dowodów, których wydawanie rozpocznie się już 4 marca.

E-dowód zewnętrznie niewiele będzie różnić się od swojej poprzedniej wersji. Nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) będzie numer CAN, który zapisany zostanie również w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, aby skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpieczy go również przed odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby do tego nieuprawnione. Warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip, przeniesie dowody osobiste do świata wirtualnego. Nowy dowód będzie działał bezstykowo, co oznacza, że wystarczy przyłożyć go do czytnika. W pamięci chipa znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu nowy dowód stanie się dokumentem podróży zgodnym z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO), a jego posiadacz będzie mógł być szybciej i sprawniej obsłużony na lotnisku.

Nowy dowód osobisty nadal będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo jego posiadacza oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, elektroniczny dowód umożliwi logowanie się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty). Posłuży również do podpisywania dokumentów elektronicznych dzięki podpisowi elektronicznemu, który będzie wywoływał dla podmiotu publicznego taki sam skutek jak podpis własnoręczny.

Wnioski o wydanie e-dowodu będzie można składać od 4 marca 2019 roku. Proces wymiany rozłożony został na 10 lat i potrwa do 2029 roku. Jeżeli nasz dotychczasowy dowód osobisty jest nadal ważny – nie musimy go wymieniać. Aby stać się posiadaczem nowej wersji dowodu nie trzeba będzie czekać, aż upłynie termin ważności dotychczasowego dokumentu. Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód będzie bezpłatna.

Wniosek o dowód z warstwą elektroniczną będzie można składać w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania oraz przez internet. O wydanie starego dowodu osobistego można się starać do piątku 1 marca, do godz. 11:30.

 


Autor: Ola Sopuch
Zdjęcie: Ministerstwo Cyfryzacji