„Pod znakiem Wenus. Rzeźba i relief starożytnej Grecji i Rzymu” to wystawa zorganizowana przez Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie – Muzeum Książąt Czartoryskich, Muzeum w Nieborowie i Arkadii – Oddziałem Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Archeologicznym – Oddziałem Muzeum Miejskiego Wrocławia. Wernisaż odbędzie się 20 kwietnia o godz. 11.00, natomiast wystawę będzie można zwiedzać w Sali Pod Filarem Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego do połowy lutego 2019 r.

Wystawa zostanie podzielona na dwie główne części: sztukę grecką i rzymską. W obrębie obu omówiona będzie m.in. sztuka sepulkralna, a także wyodrębnionych zostanie kilka motywów, np. przedstawienia dzieci w sztuce. W sztuce greckiej poruszony będzie temat wizerunku Afrodyty w sztuce hellenistycznej, a w sztuce rzymskiej – portret werystyczny.

W części poświęconej sztuce greckiej będzie można zobaczyć kopię jednego z dzieł epoki archaicznej jaką jest metopa ze świątyni C w Selinuncie z przedstawieniem Perseusza zabijającego Meduzę, a także liczne przykłady sztuki okresu klasycznego (np. rzeźba Apoksjomenosa) i hellenistycznego (np. figura Dziewczynki z gołębiem).

Sztukę rzymską reprezentować będzie m.in. odlew monumentalnego reliefu będącego fragmentem Ołtarza Pokoju (Ara Pacis Augustae), drobne przedmioty ze zniszczonego przez wybuch wulkanu Herkulanum oraz naczynia ze skarbu odkrytego w Hildesheim w 1868 r. Pojedyncze obiekty na wystawie będą reprezentować również sztukę minojską (Ryton sportowy) i etruską (lustro ręczne).

Przy okazji wystawy został przygotowany dwujęzyczny (polsko-angielski) katalog zbiorów odlewów gipsowych sztuki greckiej i rzymskiej Uniwersytetu Wrocławskiego pt. „Sztuka starożytnej Grecji i Rzymu. Katalog odlewów gipsowych ze zbiorów Uniwersytetu Wrocławskiego / The Art of Ancient Greece and Rome. The Catalogue of plaster casts in the University of Wrocław collectionautorstwa Agaty Kubali i Urszuli Bończuk-Dawidziuk.

Wernisaż wystawy uświetni występ Kwartetu Wokalnego Cantores Minores Wratislavienses, w skład którego wchodzą Agnieszka Drożdżewska, Radosław Pachołek, Maciej Gocman i Piotr Karpeta. W programie przewidziane są utwory inspirowane kulturą grecką.

Organizatorem wystawy jest Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Koncepcja wystawy i nadzór naukowy: dr Agata Kubala. Kuratorzy wystawy: dr Agata Kubala, mgr Urszula Bończuk-Dawidziuk. Wystawa będzie czynna w dniach i godzinach otwarcia Muzeum (szczegóły na stronie internetowej Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego)

 


Autor: Karolina Stachera

Zdjęcie: strona internetowa organizatora