Walka ze smogiem, największym koszmarem miast XXI wieku, trwa. Według Partii Zieloni działania podjęte przez miasto są jednak niewystarczające, więc jej członkowie przedstawili symboliczne Zawezwanie do próby ugodowej w przedmiocie walki ze zjawiskiem smogu. 

Unikasz papierosów, żeby uchronić się przed nowotworem płuc? Zatrute powietrze zawiera benzo(a)piren, substancję kancerogenną, obecną w dymie papierosowym. Każdy oddech we wrocławskiej rzeczywistości naraża cię na jej rakotwórcze działanie.

Mimo ogromnej popularności problemu zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach, wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy jak bardzo smog jest szkodliwy dla naszego zdrowia. Pył zawieszony, PM 2,5, benzo(a)piren, dwutlenek azotu czy ozon troposferyczny to niewiele nam mówiące nazwy związków chemicznych, czarna magia, która jednak ma znaczący wpływ na kondycję naszego organizmu. Na działanie smogu narażeni są wszyscy. Odpowiada on za pojawianie się nowotworów złośliwych, zachorowania na choroby układu oddechowego, zaburzenia w funkcjonowania układu krążenia, przyczynia się do zawałów czy potęguje alergie. Obwinia się go nawet o pogorszenie samopoczucia, zwiększającą się liczbę stanów depresyjnych i samobójstw wśród osób dorosłych.

W tym sezonie grzewczym Wrocław kilkakrotnie znalazł się w czołówce miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie według AQI, np. 22 stycznia zajął trzecie miejsce między miastami z Bangladeszu, Indii czy Chin. Podobną sytuację, również nader często, obserwowaliśmy w poprzednich latach. W samym Wrocławiu około tysiąc osób rocznie umiera z powodu zanieczyszczonego powietrza. Wszyscy ponosimy skutki zdrowotne oddychania zanieczyszczonym powietrzem – alarmowała Julia Rokicka, Przewodnicząca Partii Zieloni we Wrocławiu.

Próba obudzenia miasta z letargu

Wrocławscy Zieloni wzywają Pana Prezydenta Jacka Sutryka do zawarcia ugody ze Społecznością Wrocławia. Apelują o podjęcie działań, które doprowadzą do ograniczenia zjawiska smogu i całkowitej eliminacji jego głównej przyczyny – piecy oraz kominków starej generacji na drewno i węgiel. Na liście ich postulatów znalazło się także zapoczątkowanie kampanii edukacyjnej, mającej na celu zwiększenie świadomości mieszkańców. Nie wystarczy nie palić śmieciami, aby nie zatruwać powietrza. Sposobem na rozwiązanie problemu są działania obejmujące ocieplanie budynków i przyłączanie ich do sieci ciepłowniczej (tzw. ogrzewanie miejskie).  Na celowniku znalazły się również pojazdy benzynowe i diesle, które powinny być poddawane szczegółowym kontrolom. Ponadto, według Zielonych, miasto powinno starać się o fundusze unijne na rozwój energii ze źródeł odnawialnych.

Urząd Miejski podejmuje działania, jak choćby stworzenie Wrocławskiego Indeksu Powietrza. Ale są to głównie działania wizerunkowe. Program Kawka + jest nieskuteczny. Wciąż brakuje pieniędzy na ocieplanie budynków oraz doradztwa energetycznego dla mieszkańców. Na kompleksową walkę ze smogiem potrzebujemy około 1,6 mld zł, większość tych funduszy powinna pochodzić z środków rządowych i unijnych. Tymczasem miasto planuje wydać w tym roku jedynie 15 mln. Dla porównania Kraków wydaje środki rzędu 50 mln rocznie – zwrócił uwagę Paweł Pomian z Partii Zieloni, komentując obecne działania miasta w walce ze smogiem.

#pozywamsmog 

Inspiracją do podobnych działań jest m.in. sukces aktorki Grażyny Wolszczak, która w ramach akcji #pozywamsmog pozwała Skarb Państwa i wygrała odszkodowanie w wysokości 5 tys. zł na krakowskie Stowarzyszenie Unicorn, prowadzone przez Jerzego i Barbarę Stuhrów.

Naruszono dobra osobiste powódki, z całą pewnością można mówić o krzywdzie – tak brzmiał fragment uzasadnienia wyroku

Razem z mecenasem Radosławem Górskim w sądzie o poprawę jakości powietrza walczą również: Katarzyna Ankudowicz, Mariusz Szczygieł, Jerzy Stuhr, Zofia Czerwińska i Lesław Żurek. Lawina ruszyła, a pozwów może być znacznie więcej. Członkowie Partii Zieloni zapewniają, że nie pragną wojny. Chcą uniknąć sytuacji, w której miasto będzie musiało wypłacać odszkodowania, zamiast przeznaczać fundusze na realną walkę ze smogiem. Proponują współpracę i liczą na zawarcie ugody w terminie czterech miesięcy.


Autor: Natalia Twardzik
Zdjęcia: materiały prasowe, pixabay.com, Instagram